Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Furuberg vil ta priskrisa for sau opp med landbruksministeren

Situasjonen for sauenæringa er så dramatisk at politikken må endres, mener Merete Furuberg i Småbrukarlaget.

Merete Furuberg er leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Hun er opprørt over at det eksporteres kjøtt til dumpingpris for å bli kvitt overskuddet av kjøtt. Foto: Norsk Bonde- og Småbrukarlag

– Regjeringen kan ikke fortsette å bruke offentlige investeringsvirkemidler til nyutbygginger i produksjoner der det er overproduksjon, og der øvrig virkemiddelapparat også er driver for økt produksjon, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Sauenæringa har brukt 40 millioner kroner på å dumpe prisene på sau og kjøtt blir eksportert med tap, meldte Nationen lørdag. Bønder får rekordlave slaktepriser.

Samtidig har landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) flere ganger avvist ønsker fra Innovasjon Norge om å bremse investeringsstøtten til nye sauefjøs.

– Tilskuddene må i slike tilfeller flyttes fra økt volumproduksjon til å løse andre samfunnsoppgaver med sauenæringa, sier Furuberg.

Villet overproduksjon?

Småbrukarlaget varsler at organisasjonen vil ta saken inn for Næringskomitéen på Stortinget og med Landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

• Les også: Saueveteran ber Nortura ta grep om slaktepris

• Les også: Kronikk: Prisen vi får er ein skam

– Sauen er viktig landskapspleier, hindrer gjengroing og har stor betydning for biologisk mangfold. Norsk ull og skinn kan bli større kvalitetsprodukt. Sauebruka er viktige arbeidsplasser i Distrikts-Norge, fortsetter Furuberg.

Ved nyttår lå det 3.200 tonn saue- og lammekjøtt på lager. Tall fra starten av oktober viser at det er eksportert 442 tonn småfekjøtt i år, mens det bare var rundt to tonn i hele fjor.

Annonse

Før helga oppfordret bondeorganisasjonen Norsk Sau og Geit sauebønder til å pare færre sauer i høst, og på den måten hjelpe til i den vanskelige marknadssituasjonen.

Furuberg er opprørt over at det eksporteres kjøtt til dumpingpris for å bli kvitt overskuddet, samtidig som staten gir titalls millioner til nye sauefjøs – mens lageret vokser igjen.

– Dette er uansvarlig bruk av skattebetalernes penger. Skjønner ikke regjeringa dette, eller er overproduksjon av sau og lam en villet politikk for å presse prisene?

Tunge saueraser

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, uttalte til Nationen før helga at han mener det er «samfunnsøkonomisk uforsvarlig» å fortsette med støtten til nye sauefjøs og ber landbruksministeren ta grep.

• Les også: Furuberg innstilt til nok ett år som Småbrukarlags-leder

Furberg viser til at mange bønder sitter igjen med tap i hundretusenkronersklassen.

– Jeg mener også at innføringa av lammeslakttilskuddet som premierer volumproduksjon og de tyngste sauerasene, var et feilgrep. Dette er også en årsak til overproduksjon i saueholdet, forklarer Furuberg.

Neste artikkel

Islandsk bondeoptimisme