Forskingsgruppe skal revidere utdatert kunnskap om klimagass

Ei gruppe husdyrforskarar ved Noregs miljø- og biovitskaplege universitet (NMBU) meiner utdatert kunnskap pregar debatten om klimagassutslepp.

Forskarane skal gi råd om korleis ein best reknar ut klimagassutslepp frå husdyr, karbonlagring i jord og heilskaplege klimatiltak i matproduksjonen. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Sju ulike forskingsgrupper er løyvd til saman 6,5 millionar til utgreiingar om korleis ein kan redusere klimagassutslepp frå jordbruket, skriv Landbruksdirektoratet på heimesidene sine.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbehold våre abonnenter.


Gratis digitalabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før

Gratis komplettabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag

Neste artikkel