Flytteforslag for investeringsstøtte skapar bondestrid

Bondelaget åtvarar mot større regionale forskjeller om styringa av investeringsstøtta blir flytta bort frå Fylkesmannen. Småbrukarlaget er ikkje einig.

Ueinige: Medan Lars Petter Bartnes i Bondelaget er kritisk til forslaget om å flytte meir makt og ansvar innan landbruket over til fylkeskommunane, så fell forslaget i god jord i Småbrukarlaget ved leiar Merete Furuberg. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

På landbruksfeltet er eit av forslaga at ansvaret for og føringane for bruken av investeringsstøtta, dei såkalla IBU-midla, blir flytta frå Fylkesmannen og over til fylkeskommunane.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Gratis digitalabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før

Gratis komplettabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag

Neste artikkel

Mæland villig til å redegjøre for Stortinget