Fann færre resistente bakteriar hos kylling og kalkun

Førekomsten av antibiotikaresistente bakteriar hos kylling går ned. Dette kjem fram i den nye rapporten frå overvakingsprogrammet Norm-Vet.

Færre farlege bakteriar: Tal frå overvakingsprogrammet Norm-Vet viser at førekomsten av ESBL-produserande bakteriar hos norsk kylling er blitt lågare. Foto: Mariann Tvete

ESBL-produserande bakteriar er tarmbakteriar som er resistente mot spesielle typar antibiotika.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbehold våre abonnenter.


Gratis digitalabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før

Gratis komplettabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag

Neste artikkel