Fann færre resistente bakteriar hos kylling og kalkun

Førekomsten av antibiotikaresistente bakteriar hos kylling går ned. Dette kjem fram i den nye rapporten frå overvakingsprogrammet Norm-Vet.

Færre farlege bakteriar: Tal frå overvakingsprogrammet Norm-Vet viser at førekomsten av ESBL-produserande bakteriar hos norsk kylling er blitt lågare. Foto: Mariann Tvete

ESBL-produserande bakteriar er tarmbakteriar som er resistente mot spesielle typar antibiotika.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

100 dager for 100 kr

Helg + Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
100 dager for 100 kr

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
100 dager for 100 kr

Neste artikkel

Store landbruksskader og stigende dødstall som følge av uværet Florence