Fann færre resistente bakteriar hos kylling og kalkun

Førekomsten av antibiotikaresistente bakteriar hos kylling går ned. Dette kjem fram i den nye rapporten frå overvakingsprogrammet Norm-Vet.

Færre farlege bakteriar: Tal frå overvakingsprogrammet Norm-Vet viser at førekomsten av ESBL-produserande bakteriar hos norsk kylling er blitt lågare. Foto: Mariann Tvete

ESBL-produserande bakteriar er tarmbakteriar som er resistente mot spesielle typar antibiotika.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbehold våre abonnenter.


Digital

3 måneder for 599,-

Helg + Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
3 måneder for 699,-

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
3 måneder for 749,-

Neste artikkel