Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Det politiske skadepotensialet er i alle fall høyt nok

Ulvenes skadepotensial er for lavt til at Helgesen godkjenner Stortingets bestandmål. Til gjengjeld er det politiske skadepotensialet skyhøyt.

Må svare: Miljøminister Vidar Helgesen har mye å svare for, mener politisk redaktør Kato Nykvist. Foto: Mariann Tvete

Konfliktnivået i ulvesaken når nye høyder. Høyres næringspolitiske talsmann Gunnar Gundersen mener at Høyres miljøvernminister Vidar Helgsen fortjener å skiftes ut. På sin Facebook-side skriver Gundersen at miljøministeren må «ha gjort seg klar for utskifting».

Det er egentlig uhørt at en profilert stortingspolitiker går til angrep på en statsråd fra eget parti. Men da Helgesen omgjorde vedtakene fra Rovviltnemndene, og reduserte antallet ulv som skal tas ut fra 47 til 15, rant det over for representanten fra ulvefylket Hedmark.

Med ett pennestrøk har Helgesen fintet ut selveste Stortinget. Helgesen begrunner sin omgjøring med at det ikke er lovmessig hjemmel for å ta ut så mange ulv som stortingsflertallet har lagt opp til.

Det er en dramatisk beskjed på tampen av året. Det innebærer at det norske Stortinget ikke har mulighet til å sette et bestandsmål for ulv på norsk territorium. Justisdepartementets lovavdeling fastslår at naturmangfoldsloven trumfer Stortingets ulveforlik. Ettersom ulvenes skadepotensial ikke vurderes å være høyt nok, kan Stortinget bare glemme å redusere ulvebestanden til et gitt nivå.

Annonse

Det er ikke bare partifelle Gundersen som er i harnisk. Norges Bondelag bruker uttrykk som «sjokk og vantro». Avgjørelsen fører i praksis til at ulveforliket på Stortinget er helt verdiløst, mener bondeorganisasjonen. Norsk Bonde- og Småbrukarlag omtaler avgjørelsen som en krigserklæring.

Helgesen har mye å svare for. I mai ble Ap, KrF, Høyre og Frp enige om et bestandsmål for ulv. Rovviltnemndene gjorde deretter jobben de var satt til å gjøre, og innstilte som kjent på å felle 47 ulver i tråd med ulveforlikets forutsetninger. At Helgesen over et halvt år senere trekker en juridisk betenkning opp fra skuffen som innebærer at Stortingets vedtak annuleres, bør utløse en rekke kritiske spørsmål.

Et åpenbart spørsmål, som også Norges Bondelag stiller, er hvordan Helgesen kunne legge til rette for et ulveforlik i Stortinget som i ettertid viste seg å være ulovlig. Her er det noen som ikke har gjort jobben sin.

Ulvefadesen må få politisk etterspill. Først og fremst må vi ha et lovverk som gir Stortinget myndighet til å regulere rovdyrstammene i Norge.

Neste artikkel

Nei til NorthConnect