– Det må skje noe drastisk for jordvernets skyld

Vi må endre måten vi bygger ut byer og tettsteder. Hvis ikke kommer den beste matjorda til å forsvinne, mener Kristine Lien Skog.

Samfunnsansvar: – Jeg ble motivert til å bli politiker etter 22. juli. Det gikk opp for meg at vi ikke kan ta politisk styre og demokratiet for gitt, sier jordvernforsker Kristine Lien Skog. Foto: Siri Juell Rasmussen

Kristine Lien Skog

Bosted: Ås/Corvallis, Oregon (USA)

Stilling/Aktuell: Tar doktorgrad på jordvern ved NMBU. Talte torsdag til alle landets fylkesmenn om funnene.

SSB og Nibio har for første gang presentert tall for hvor mye matjord som faktisk er bygd ned i perioden 2004-2015, et tema på den nasjonale jordvernkonferansen onsdag.

– Svaret på dét forklarer i stor grad hvorfor det er de mest produktive landbruksarealene som bygges ned. Nesten halvparten av jorda vi har igjen, ligger i de mest nedbyggingspressede områdene i sentrale strøk. Den beste jorda ligger som en buffersone inn mot tettstedene, som alle er i ferd med å vokse seg større.

Klima skviser jorda

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

100 dager for 100 kr

Helg + Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
100 dager for 100 kr

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
100 dager for 100 kr

Neste artikkel

Markedsbasert gode