Der ingen skulle tru at nokon ville drive i dag

I 2013 skjedde det som lenge verka som uoppnåeleg for Guro og Aske Bækken: Dei fekk kjøpt gard.

Stammen: 10 geiter utgjer stammen for det som skal bli geitemjølkproduksjon og ysting på Bækken. 10 geiter Han dei kjøpte kjea av passa på at Guro Amundsen Bækken og Aske Lindqvist Bækken.dei fekk ein av kvar fargekombinasjon. Alle foto: Janne Grete Aspen

På eit bratt, bratt jorde med utsyn over fjord og høge fjell, går ein geiteflokk på tur med menneska sine og Fenris, ein stor svart og kvit hund av litt ubestemmeleg rase. Koseleg, og nyttig. Til driftsplanen ligg det at dyra skal flyttast mellom beiteområda. Då er det viktig at dei lærer seg å halde seg i flokken og bli flytta frå felt til felt.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
1 mnd til kun kroner 1,-

Helg+Digital

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
1 mnd til kun kroner 1,-

Komplett

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
1 mnd til kun kroner 1,-

Neste artikkel

Klar for storimport av høy frå USA