Dale varslar meir frislepp og liberalisering

Landbruksministeren varslar meir frislepp og fleire omkampar om Frp får halde fram i regjering. Han vil ikkje talfeste kutt i jordbruksstøtta.

Kutt: Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) seier han vil halde fram med liberalisering og frislepp, men han vil ikkje talfeste eit mål for kutt i støtta til jordbruket. Foto: Siri Juell Rasmussen

Frp-punkt om jordbruk

Her er nokre av punkta i handlingsprogrammet til Frp fram til 2021. Frp vil:

- redusere næringssubsidiene

- at produksjon og priser skal styres av markedet

- avvikle konsesjons, bo- og driveplikten, samt odelsreguleringer

- fjerne systemet med markedsregulering og målpriser

- fjerne produksjonsbegrensninger, slike som kvoteordninger og konsesjonsgrenser

- åpne for tilgang til internasjonale markeder gjennom frihandelsavtaler

– Vi må rydde opp i landbrukslovgjevinga i stort. Mykje av lovverket er laga i ei anna tid og dårleg tilpassa dagens forhold, seier Dale til Nationen.

Vil ha meir liberalisering

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Gratis digitalabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før

Gratis komplettabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag

Neste artikkel

Uønsket sommergjest på Jomfruland