Dale om kritikken mot jordbruksmeldinga: – Ei fallitterklæring frå Bondelaget

Bondelaga i vest vel vekk å vere med å forme landbrukspolitikken om dei vil sende jordbruksmeldinga tilbake til regjeringa. Det seier landbruksminister Jon Georg Dale.

Bidreg: Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) meiner det er fleire punkt i jordbruksmeldinga som bidreg til å styrke vestlandsbonden. Foto: Audun Braastad / NTB Scanpix

Jordbruksmeldinga

Har tittel «Endring og utvikling – En fremtidsrettet jordbruksproduksjon» og vart lagt fram av landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) 9. desember.

Seier at sjølvforsyningsgraden korrigert for dyrefôret som vert importert ikkje bør vere eit resultatmål for auka matproduksjon med grunnlag i norske ressursar, men at sjølvforsyningsgraden i staden «enkelt bør beskrive hvor mye av energien vi spiser som er produsert i Norge».

Føreslår også større endringar i marknadsordningane, som avvikling av samvirkebasert marknadsregulering av korn og egg, i tillegg til å avvikle balanseringa for geitemjølk, eple og matpotet og å avvikle målpris på gris.

Regionane for omsetnad av mjølkekvotar vert føreslege reduserte frå 19 til 10.

Er til handsaming i Stortinget.

Det seier landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) etter kritikken frå Norges Bondelags fylkeslag i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal onsdag.

– Frykteleg passivt

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbehold våre abonnenter.


Digital

3 måneder for 599,-

Helg + Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
3 måneder for 649,-

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
3 måneder for 749,-

Neste artikkel