Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bondelaget vil ta ut enda flere ulv

Bondelaget sier det er positivt at rovviltnemndene vil felle 36 ulver, men mener tallet kunne vært enda høyere. 

Einar Frogner i Bondelaget mener at det er rom for å ta ut flere ulv. Foto: Mami Laurent/colourbox.com

– For å få en ulvestamme som er i tråd med det vedtatte ulveforliket, mener vi det er rom for å ta ut flere ulv. Dette er helt nødvendig for å få kontroll med den norske ulvestammen som ifølge Rovdata har vokst med 19 prosent det siste året, sier Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag.

Rovviltnemnda i Hedmark: Fikk med seg flertallet på nemndmøtet på å gå inn for felling av Slettåsflokken.

Han sier forklaringen på den store veksten er den avlyste ulvejakten som ble stoppet av klima- og miljøminister Vidar Helgesen før jul i fjor.

Nemndene vedtok mandag å ta ut Slettåsflokken i Trysil, i tillegg til Julussa- og Osdalsflokken. Bondelaget understreker at Slettåsflokken har forvoldt mye lidelse for dyr og påført mennesker store belastninger.

– Rovviltnemndenes vedtak er en direkte oppfølging av Stortingets ulvepolitikk. Dette er et forsiktig uttak og vi forventer at uttaket blir gjennomført, sier Frogner.

Annonse

Han får støtte fra leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, som sier deres mål om å ikke ha ynglende ulv i Norge er langt unna.

– Dette er et forsiktig uttak og vi forventer at uttaket blir gjennomført. Ulveforliket er tydelige på at det skal være beiteprioriterte områder utenfor ulvesonen. For å få til det må man ha kontroll på en stadig voksende ulvestamme både innenfor og utenfor ulvesonene, og mulighet for uttak av ulv, sier Furuberg.

Landbruksmnister Jon Georg Dale: Vil få på plass bedre rutiner når en streifulv angriper sau i beiteområder.

Neste artikkel

Vil han ofre melkebøndene?