Bonde får kjøpe jord 27 kilometer unna heimgarden

John Skregelid får kjøpe tilleggsjord 27 kilometer unna heimgarden trass åtvaringar frå faginstansar mot lang frakt og uheldig eigedomsstruktur.

Rundballefrakt: Mjølke- og storfebonde John Skregelid frå Flekkefjord i Vest-Agder får grønt lys frå departementet til å kjøpe tilleggsjord i Lund i Rogaland, sjølv om rundballar og husdyrgjødsel må fraktast 27 kilometer kvar veg. Foto: Sindre Skregelid

Dei to faginstansane ville grunna lang avstand seie nei til kjøp av tilleggsjord 27 kilometer unna bruket til kjøparen. Mjølke- og storfebonde John Skregelid frå Flekkefjord i Vest-Agder får dermed grønt lys til å kjøpe 103 mål fulldyrka jord, 19 mål innmarksbeite og 2555 mål totalareal i Lund kommune i Rogaland.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbehold våre abonnenter.


Gratis digitalabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før

Gratis komplettabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag

Neste artikkel