Ber Stortinget gripe inn for å unngå prisras på svinekjøtt

Norsvin skuldar landbruksministeren for å setje heile næringa i spel. Dei ber Stortinget gripe inn for å unngå prisras og konkursar.

Målpriskutt: Leiar i Norsvin, Geir Heggheim (t.h.), ber Stortinget stoppe forslaget til regjeringa om å avvikle målprisen på svinekjøtt alt frå 1. juli i år. Her i samtale med talsperson for Venstre, Pål Farstad. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Reguleringseksport

I dag er det målpris på svin, noko som opnar for reguleringseksport i overskotssituasjonar finansiert med omsetningsavgift betalt av bøndene.

Norge har gjennom WTO forplikta seg til å fase ut eksportstøtte før utgangen av 2020.

Regjeringa går i statens tilbod, som nå går til Stortinget, inn for å avvikle målprisen og sjansen til reguleringseksport for svin innan 1. juli i år.

Det inneber at det ikkje lenger vil vere mogleg å støtte reguleringseksport av svinekjøtt med omsetningsavgift.

Åtvarar mot prisfall og konkursar

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
8 uker for 199,-

Helg+Digital

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
8 uker for 249,-

Komplett

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
8 uker for 299,-

Neste artikkel

En saga blått for bøndene