Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bartnes og Lahnstein varsler skjerpet ulvestrid

Ulvemeldingen skjerper en allerede en sterk konflikt mellom bygdefolk og sentrale myndigheter, mener Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund.

Lahnstein og Bartnes stilte begge da energi- og miljøkomiteen på Stortinget tirsdag avholdt høring om ulvemeldingen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

De to organisasjonene går sammen om å rope varsku om det de mener er en oppskrift på bråk og misnøye på bygdene.

– Regjeringen ønsker mer ulv i norsk natur, i en tid hvor konfliktene allerede i utgangspunktet er store. Ulv i Norge gjør det biologiske mangfoldet mindre fordi beitenæringen fortrenges, sier Erik Lahnstein i Skogeierforbundet til NTB.

Bondelagets leder Lars Petter Bartnes mener dagens rovdyrpolitikk forringer livskvaliteten til bønder og bygdefolk. Han er særlig skuffet over Høyre og Fremskrittspartiet, som han mener sto for en langt tøffere linje i opposisjon enn de gjør nå.

– Det er stor frustrasjon med regjeringen blant Bondelagets medlemmer, sier han.

Flere ynglinger

Dagens bestandsmål er tre helnorske ulvekull årlig innenfor ulvesonen. I stortingsmeldingen som nå er til behandling på Stortinget, foreslår regjeringen å videreføre dette, men legger også fram et alternativ.

Alternativet innebærer et mål om fem til åtte familiegrupper, hvor også ulver som lever i grenseområdene mellom Norge og Sverige er inkludert.

– Forslaget om å utvide antallet ynglinger fra dagens tre til fem eller åtte, vil føre til at det blir mer ulv i ulvesonen. Når vi ser hvordan ulven streifer, blir det også mer ulv utenfor sonen, sier Bartnes.

– Bonden har mistet både næringsgrunnlaget og muligheten til å trives med sitt liv innenfor ulvesonen. Flere opplever at de er under sterkt press og at det går utover psyken, tilføyer han.

Taper penger

Annonse

Erik Lahnstein – selv tidligere statssekretær fra Sp – mener regjeringen lett kan sikre flertall for en annen rovdyrpolitikk ved å samarbeide med Senterpartiet.

– Hvis Frp og Høyre ønsker en mer balansert rovdyrpolitikk, så er det flertall for dette på Stortinget, sier han.

Lahnstein mener i likhet med Bondelaget at det ikke bør være ulv i norsk fauna.

– Jakt- og utmarksinteressene er under et voldsomt press. Beitenæringen er for alle praktiske formål avviklet i ulvesonen og nå ser vi også at jaktinntektene faller dramatisk. Dette svekker inntektsgrunnlaget og livskvaliteten til dem som er hardest berørt.

Omstridt

Lahnstein og Bartnes stilte begge da energi- og miljøkomiteen på Stortinget tirsdag avholdt høring om ulvemeldingen, som heller ikke ble godt tatt imot av miljøorganisasjonene da den ble lagt fram i mars.

Naturvernforbundet slo fast at ulven vil forbli en truet dyreart med regjeringens forslag, WWF fryktet masseslakt av ulveunger neste vinter, mens dyrevernsorganisasjonen NOAH var sjokkert over at regjeringen i stortingsmeldingen sier den vil vurdere å sende løse hunder etter ulv som det er fellingstillatelse på.

Energi- og miljøkomiteen skal avgi innstilling om ulvemeldingen 31. mai. Saken skal etter planen opp for Stortinget 6. juni.

Neste artikkel

Findus seier norsk tollvern for grønsaker har stått stille sidan 1997