Aukar mjølkeprisen etter større overskot i Tine

Overskotet i Tine Råvare blei langt høgare enn budsjettert i fjor. Det gir bøndene høgare mjølkepris.

Ringverknader: Større overskot i Tine Råvarer fører til inntektshopp for mjølkebønder. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Sidan rekneskapen til Tine Råvare over tid skal gå i null, fører større overskot til at mjølkeprisen til bøndene blir oppjustert.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Gratis digitalabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før

Gratis komplettabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag

Neste artikkel

– Hårreisande å ville skyte ei binne