Auka dødelegheit for frittgåande høner

Frittgåande høns har dobbelt så høg dødelegheit som høns i miljøbur. Dyrevernalliansen rår likevel butikkane til å satse på egg frå frittgåande høns.

Døyr oftare: Dødelegheita er høgare for frittgåande verpehøns enn for høns i bur med miljøinnreiing. Foto: Benjamin Hernes Vogl

Nye tal frå Norturas eggkontroll viser at frittgåande verpehøns har dobbelt så høg dødelegheit som for høns i miljøbur. For verpehøns i miljøbur var dødelegheita på to prosent første halvår i år. For frittgåande høns var dødelegheita på 4,7 prosent i same tidsrom. Tal frå Animalia viser at dødelegheita har vore betydeleg høgare for frittgåande høns kvart år sidan 2007.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbehold våre abonnenter.


Digital

3 måneder for 599,-

Helg + Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
3 måneder for 699,-

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
3 måneder for 749,-

Neste artikkel