Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

55 gauper felt under årets kvotejakt

Hele kvoten på 55 gauper ble felt i løpet av årets kvotejakt på gaupe. I alt 35 av dem ble felt i Midt-Norge.

Arkivfoto: Heiko Junge / NTB scanpix

Kvotejaktperioden varte fra 1. februar til 31. mars i år. Da var 49 dyr felt, mens seks dyr enten ble påkjørt eller felt under skadefelling.

I 2016 ble det rapportert 52 familiegrupper i Norge. Det er en nedgang på åtte familiegrupper siden året før. Gaupebestanden i Norge er dermed under det nasjonalt fastsatte bestandsmålet på 65 familiegrupper.

Etter en sterk økning i antall felte gauper fra 58 gauper i 2007 til 137 gauper i 2011, har fellingstallene de siste fem årene ligget jevnt på mellom 60 og 80 gauper.

Annonse

I samme periode har bestanden variert mellom 52 og 69 familiegrupper. Færre registrerte gauper i enkelte regioner har ført til at totalkvoten er gjort mindre.

Neste artikkel

Vil han ofre melkebøndene?