Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nye søppel-mål krever ny politikk

Stortinget har bestilt en melding om avfallspolitikk og sirkulær økonomi. Det bør interessere deg, fordi det handler om kostnader og miljø.

Skummer avfallet: Private kan ikke bære renovasjonsarbeidet, mener kronikkforfatteren. Foto: Bente Haarstad

I verste fall får du en ekstra regning, uten at arbeidet for miljøet blir bedre.

Siden endringen i forurensningsloven i 2004 har vi ikke hatt noen skikkelig evaluering av effektene den har gitt oss. I tillegg vil det grønne skiftet kreve grunnleggende samfunnsendringer og gi utfordringer som også har betydning for avfallspolitikken. Videre utvikler EU for tiden ny politikk rundt det som kalles sirkulærøkonomi. I avfallsbransjen sier vi det enkelt: Materialer som brukes i produkter skal kunne brukes igjen og igjen.

Ny politikk i EU har betydning for norsk avfallspolitikk. Det er særlig to store strømninger som påvirker utviklingen og deg som innbygger.

For det første må du bidra til å øke materialgjenvinningen. Både når du kaster noe du ikke lenger skal bruke, og når du handler. Med det påvirkes også utviklingen av nye produkter.

For det andre ønsker nå private avfallsaktører å ta hånd om alt avfall, inklusive husholdningsavfall. Det vil bety mye for kostnader, investeringer og derfor måloppnåelse. Gjenvinning kan bli mye dyrere for deg. Hvorfor? Det kommer jeg tilbake til.

Mange av oss har besteforeldre som ikke kastet mat. Matrester gikk til ny produksjon gjennom grisen eller hønene. Bukser ble sydd om, og sokker ble stoppet. Men barn og foreldre av i dag? Mange lever fortsatt i troen på evig ressurstilgang – kaster og kjøper nytt.

Forbrukssamfunnet har levert økonomiske resultater - og leverer fortsatt. Ny mobil, ny pc, nye klær, nye sko, ny TV, ny bil og så videre og så videre, med stadig korte mellomrom. Det gir produksjon og vekst, men ressursknapphet og søppelberg i den andre enden.

Det sier seg selv at det ikke kan fortsette. Vi må hente frem igjen forståelsen for naturens bærekraft, og samtidig skape arbeidsplasser og inntekter. Både FN og EU har tatt tak i utfordringen.

Avfallshåndteringen er en viktig og grunnleggende tjeneste i samfunnet. Av mange gode grunner trenger det derfor offentlig styring, og ikke overlates til markedets frie krefter.

"Private tilbud kan være supplement, men ikke bæreren av slike tjenester."

Annonse

Den grunnleggende forskjellen mellom et offentlig og privat tilbud ligger i at et privat selskap er opprettet for å utbetale fortjeneste til eierne. Tjener de ikke penger, så legges selskapet ned eller det selges. Greit nok. Private tilbud kan være supplement, men ikke bæreren av slike tjenester. Det er som på andre viktige samfunnsområder, som skole eller vann- og avløp.

Kommunene samordner avfallshåndtering med utvikling av annen infrastruktur, blant annet for å redusere lokal luftforurensing, lukt, rotteplage og brannfare. De har et utvidet samfunnsoppdrag som ikke handler om bedriftsøkonomisk lønnsomhet.

De private avfallsaktørene ønsker samle husholdningsavfall i containere uten å be om samtykke fra kommunen, slik forurensningsloven krever.

Gjennom samtykke kan kommunene få oversikt over husholdningsavfallet, og stille vilkår slik at det behandles forsvarlig. Det er tilsynelatende et ubetydelig endringsforslag, men har potensiale for svært negative konsekvenser både for innbyggere og miljøet.

Uforutsigbarhet om avfallsmengdene som kommunene har ansvar for svekker videreutvikling av eksisterende og ny teknologi. I dag er det i hovedsak kommunene og deres selskaper som investerer i kapitalintensiv teknologi for avfallsbehandling. De private er fraværende, fordi de hevder det er for stor usikkerhet om mengde, til tross for at de allerede håndterer over 80 prosent av avfallet i Norge i dag.

Hvis private aktører fritt kan hente husholdningsavfallet med høyest verdi, blir kommunene sittende igjen med avfallet som har negativ verdi. Det vil koste mer å behandle, blant annet fordi eksisterende infrastruktur er tilpasset dagens avfallsmengder. Uten mengdene forsvinner stordriftsfordelene. Det gir dobbelt kostnadsøkning for innbyggerne som først må betale private for å hente avfall med verdi, og økt gebyr til kommunen som vil ha mindre avfall til mindre verdi.

Hva Stortinget beslutter om framtidig avfallspolitikk er altså av stor betydning for deg som innbygger. Det er avgjørende at de er langsiktige og fokuserer på hva som er bra for samfunnsutviklingen. Det er å se innbyggernes behov og miljøet i en helhet. Det blir vanskelig å forstå noe annet.

Neste artikkel

Dyrene må få dekket sine naturlige behov