Med økonomisme og sentralisering på hjernen

Regjeringens politikk bygger ned de demokratiske styringsmekanismene. I deres sted oppstår en ny æra av kapital- og byråkratstyre.

Får kritikk: Statsminister Erna Solberg (H) og hennes regjering gir fritt spillerom til ideologien "økonomisme", skriver kronikkforfatteren. Foto: Vidar Ruud/NTB Scanpix

I faglitteraturen defineres altså "økonomisme" som en ideologi, en «isme», som legitimerer at de fleste samfunnsreformene i dag avgjøres på grunnlag av rene økonomiske kalkyler og ikke kvalitet i offentlig og privat sektor. Store universitet og høgskoler bygges ved omfattende fusjoner framfor mindre enheter med kontakt til sitt regionale nærmiljø. Det samme gjelder våre sykehus med nedlegging eller utarming av lokalsykehusene. Videre en sentraliserende politireform med et svekket nærpoliti, og sist skal kommuner og fylker slås sammen med tvang. Mer effektivitet og økonomisk sparing er nødvendig, lyder argument-ekkoet fra den blåblå regjeringen. En rekke forskningsrapporter fra andre land viser det motsatte, blant annet fra Danmark som iverksatte sin kommunereform allerede for noen år tilbake, slik at effekter på kvalitet og kostnader kan objektivt måles. Denne sentraliserings- og konsentrasjonsideologien truer i dag den norske modellen og dens velferdsstat bygget opp i etterkrigstiden.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

100 dager for 100 kr

Helg + Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
100 dager for 100 kr

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
100 dager for 100 kr

Neste artikkel

Frustrert over at KrFs unge ønsker å regjere med Frp