Kommentaravdelingen

Kontakt kommentaravdelingen i Nationen

Kato Nykvist

Send e-post
Politisk redaktør
Telefon: 913 22 017

Hilde Lysengen Havro

Send e-post
Debattleder
Telefon: 951 20 776

Eva Nordlund

Send e-post
Kommentator
Telefon: 992 73 553

Michael Brøndbo

Send e-post
Kommentator
Telefon:  911 98 972