Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Trusler på vandring

August 1991. Muren var falt, sangeren Freddie Mercury skrantet, og Luftforsvarets rekrutt-innrykk på Værnes var ikke i toppform, det heller.

Nær Norge: Russlands nordflåte i Murmansk. Foto: NTB Scanpix.

Vi rekrutter brukte høsten på å lære hæla sammen fremad marsj, hva atomvåpen (teori) og CS-gass (praksis) gjør med kroppen, og å pusse den verste rusten av AG3-geværene våre. Alt i en operativ avdeling med F16-fly og Hawk-missiler. Vi tuslet rundt mellom bunkrene og kastet lissom-håndgranat på dagtid, mens vi så filmer som Red October i messa om kvelden.

I møte med sovjetisk hi-tech på lerretet følte vi oss ikke som landets spydspisser. Mer som halvstudert kanonføde.

Et kvart århundre etter har Krim falt, bandet til Freddie Mercury turnerer fortsatt, og Værnes er overtatt av 300 amerikanske soldater som rullerer særdeles rolig, men løper hinderløypa grisefort.

Fredag presenterte regjeringen den nye landmaktutredningen. Vi håndgranatkastere setter pris på at den satser på opplæring. Rekrutt- og fagutdanningen skal ut av de operative avdelingene. Opplæring i korrekt påkledning og våpenpuss skal holdes unna dem som har fingeren på den skarpe avtrekkeren. Istedet skal en aktiv reserve jevnlig gjennomføre trening og øving.

Den ferske landmaktutredningen peker ellers mot nord, og mot ny teknologi: Nye stridsvogner, en mekanisert bataljon og en kavaleribataljon skal etableres i Finnmark. Det er det gode grunner til.

Den folkerettsstridige annekteringen av Krim vedvarer. Norge må handle, siden vi deler grense med aggressoren på Krim. Eller, vi tar innover oss den militære utviklingen i nærområdene, som forsvarsminister Ine Eriksen Søreide sier det.

Hæren og Heimevernet skal inn under en samordnet ledelse i Finnmark. HV i nord skal styrkes. En ny bataljon på Porsangermoen og i tillegg opprettes en helt ny bataljon på Porsangermoen i Finnmark med vernepliktige soldater. Samtidig får landforsvaret nytt materiell for 3,4 milliierder kroner hvert år fram til 2034.

91-rekruttene i Luftforsvaret var vel kjent med cyberkrig, gjennom filmer som "War Games". I september mistet norske sivile fly fra SAS og Widerøe GPS-signalene, som følge av russisk jamming under en militærøvelse.

«Den russiske øvelsen våren 2015 simulerte invasjon av Nord-Norge, Åland, Gotland og Bornholm.»

Oppsummert

Spissing

Forsvaret i nord blir skarpere. Opplæring og trening skal skje i sør

Ser østover

Den nye landmaktutredningen tar fersk aggresjon i øst innover seg. Det er rasjonelt.

Vern heime

Heimevernet lever og leverer den grisgrendte og ulendte forsvarsevnen.

Annonse

Allerede i 2018 kan Forsvarets etteretningstjeneste bruke 500 millioner kroner på cyber-krig. Eller "elektroniske mottiltak", som Eriksen Søreide kaller det. Om der jamrer eller jammmes, like fullt så skal der mot-jammes.

Alt dette skal sende signaler - også i overført betydning - om forsvarsevne og -vilje i nord, sier Søreide.

Mottakerne av signalene, som sitter i Kreml, vil oppskriftsmessig hisse seg opp. For russerne er det amerikanske nærværet på Værnes allerede en torn i øyet, selv om amerikanerne har 1946 km å kjøre fra Værnes til russergrensa. Det nederlandske forsvaret har kortere vei inn i Russland - og betydelig raskere veier dit.

Men både Washington og Kreml har lest Rolf Jakobsen: «Det er langt, dette landet. Det meste er nord». Flere soldater, stridsvogner og artilleri i Finnmark angår både Russland og USA. Er det da klokt å satse?

Det er iallfall rasjonelt, på samme måte som Russland har funnet det rasjonelt å drive blydrevet landgrabbing i en suveren nabostat. Forsvarsjournalist Kjetil Stormark hevdet i 2015 at Forsvaret fryktet invasjon av Øst-Finnmark. Center for European Policy Analysis meldte samme år at den 33.000 mann store russiske øvelsen våren 2015 simulerte invasjon av Nord-Norge, Åland, Gotland og Bornholm.

Uavhengig av internasjonal storpolitikk, vil landmaktutredningen bidra til at den håpløse motsetningsforholdet mellom Heimevernet og hæren gjennomgår en avspenning. Samtlige elleve HV-distrikter består. Hæren og Heimevernet skal inn under en samordnet ledelse i Finnmark, mens 38.000 HV-soldater fortsatt skal ha en egen HV-sjef.

Det er godt. I nødvendig allianse med nasjonale og internasjonale krefter er det Heimevernet som utgjør den særnorske forsvarsevnen, som i en annen passasje i Rolf Jakobsens dikt: «Finn den ulendte stien. Hold den. Den er kortere.»

Neste artikkel

Quislings frigjorte barn