Hvorfor sluker de jordbruksareal i Trondheim?

Ap-styrte Trondheim trosser faglige råd, og bygger ned jordbruksareal for fote. Ap-topp i Trondheim har personlige interesser i at arealene blir omdisponert. Tilfeldig?

Prima jord: Kornarealene politikerne i Trondheim vil bygge ned, er av prima kvalitet. Foto: Siri Juell Rasmussen

Det er mange som har stusset over den glødende iveren etter å sluke jordbruksareal i Trondheim. Til tross for at rådmannen i 2013 mente det var nok tilgjengelig areal for boligbygging i 30 år framover, hadde politikerne bråhast med å omdisponere 1000 dekar dyrkamark. Selv ikke anbefalingene fra den velmenende statsråden Jan Tore Sanner, som ga grønt lys for omdisponeringen, lytter man til. Sanner la til grunn at potensialet i eksisterende byggesone skulle utnyttes først.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbehold våre abonnenter.


Digital

3 måneder for 599,-

Helg + Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
3 måneder for 699,-

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
3 måneder for 749,-

Neste artikkel