Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

#Jordbruksoppgjør

Annonse

Siste kommentarer om jordbruksoppgjøret

Annonse

Flere saker om jordbruksoppgjøret

03.07.2017: Follobonden fortjener det beste

30.06.2017: Sp og Ap vil stoppe regjeringas plan for opplysningskontora

30.06.2017: Venstre, meldingen og oppgjøret

27.06.2017: Einige om jordbruksoppgjeret

28.06.2017: Tvilar på redusert prisvekst for kraftfôr

28.06.2017: Pollestad går i strupen på Venstre

27.06.2017: 28-åring får store kutt i tilskota til gras og dyr på beite

27.06.2017: Bondelaget: – Bønder får 2600 kroner mindre enn andre

27.06.2017: Slik vart jordbruksoppgjeret i kroner og øre

26.06.2017: Håper å bli ferdige med jordbruksoppgjeret denne veka

26.06.2017: Einige om jordbruksoppgjeret

27.06.2017: Sein vår for jordbruket

24.06.2017: – Heftige diskusjoner er sunt

23.06.2017: Partane tar pause i forhandlingane om jordbruksoppgjeret

26.06.2017: Vi svikter ikke, Furuberg!

21.06.2017: Bondetoppane møter staten for avklaringar om fordelingsforhandlingar

22.06.2017: Werp sin ansvarlighet lite verd

22.06.2017: Ja til norsk mat

20.06.2017: Bonde-ja til å forhandle med staten på ny

19.06.2017: Bondetoppane vurderer nye forhandlingar

16.06.2017: KrF skuldar Venstre, H og FrP for løftebrot

19.06.2017: Avledningsmanøver

15.06.2017: Analytikar: – Eit nytt opptrappingsvedtak

14.06.2017: Dale: – Inntektsmålet er meint i prosent

15.06.2017: Mat lages ikke som spiker

14.06.2017: Venstre og jordbruksoppgjøret

14.06.2017: Bartnes: – Regjeringa må tvingast på plass gong etter gong

13.06.2017: Bondetoppar seier det ikkje vil bli reelle forhandlingar

13.06.2017: Kornbøndene: – Tomme ord fra Venstre

13.06.2017: Vedum: – Venstre skapar unødvendig mykje rot for ei viktig næring

14.06.2017: Venstre og jordbruksoppgjøret

14.06.2017: Jordbruksoppgjeret 2017

13.06.2017: Venstre-forslaget får fleirtal - halverer veksten i kraftfôrprisen

13.06.2017: Sp: – Verkar som Farstad er set til side av liberalistane i Venstre

12.06.2017: Stortinget sender jordbruksoppgjøret i retur

12.06.2017: Venstres prosentregning

12.06.2017: Kan vi ikke stole på Venstre?

11.06.2017: Kongshaug-refs av Venstre: – Skuffa over mitt eige parti

11.06.2017: – Ramma var avgjerande for at Venstre braut ut

11.06.2017: KrF, Sp, Ap og SV vil ha ramme på 790 millionar kroner i jordbruksoppgjeret

11.06.2017: Sp: – Juks å framstille det som inntektspengar

10.06.2017: Furuberg: – Kan ikkje forhandle på det grunnlaget

09.06.2017: Kraftig kritikk mot Venstre frå andre opposisjonsparti

09.06.2017: Venstre føreslår ei ramme på 625 millionar kroner

09.06.2017: Frp: – Vi skal bli einige med Venstre

09.06.2017: Frp roser Venstre for å bryte forhandlingane om jordbruksoppgjeret

08.06.2017: Sp: – Venstre meinte 790 millionar var for mykje pengar

09.06.2017: Oikos er urolig for at Opplysningskontora skal bli kutta

08.06.2017: Jordbrukssamtalene på Stortinget brøt sammen

14.06.2016: Stortinget godkjente jordbruksavtalen

07.06.2017: Bondepartnerne på Stortinget utsetter fristen

12.06.2016: Krev redusert inntektsgap og meir til småbruk

07.06.2017: Demonstrasjonar og måloppnåing

06.06.2017: Ap: – Vår ambisjon er å begynne å tette inntektsgapet

10.06.2016: Stor uenighet i Bondelaget om løsdriftskravet

03.06.2017: Bondeglede over arbeidstakarstøtte i kampen for høgare inntekt

02.06.2017: Unio gir bønder full støtte i kampen for høgare inntekt

02.06.2017: Stortinget vil ha svar om jordbruksoppgjeret

09.06.2016: «Jordbruksavtalen omstridt i Bondelaget»

01.06.2017: Bondepraten på Stortinget neppe over før pinse

01.06.2017: Erna Solberg meiner opposisjonen undergrev forhandlingsinstituttet

08.06.2016: Enda et steg i feil retning

31.05.2017: Samtaler i gang om mer til bøndene

31.05.2017: Høgre: – Nå kviler ansvaret på dei partia som vil behandle oppgjeret i Stortinget

31.05.2017: KrF: – For lite til å gjennomføre politikken til Stortinget

30.05.2017: Vil kaste Skallerud som nestleder i Bondelaget

30.05.2017: Venstre og KrF bryter med regjeringen – vil gi bøndene mer

30.05.2017: Frp sier blankt nei til bøndene

30.05.2017: Sp: – Ventar at Venstre og Ap står ved måla som er vedtatt

30.05.2017: Slagordprega landbruksdebatt

29.05.2017: Jordbrukseksamen for Stortinget

29.05.2017: Idar (34) kan miste 60.000 kroner i beitetilskot

03.06.2016: Olav Moe (KrF) vil ha jordbruksoppgjør hvert tredje år

26.05.2017: Stortingshøring skapte uro i Saue-Norge

01.06.2016: Full strid om mjølk og meierikonkurranse