Hvorfor har vi fått så tause fuglefjell?

Sjøfugl-kjenner: Robert Barret. Foto: Henriette Leine Wangen / UiT

– Spørsmålet er umåtelig komplekst og nesten ikke mulig å svare på her i avisa di med noen linjer slik du ønsker og har plass til. Kortversjonen er vel at alt henger sammen med alt og at havmiljø, klima, temperatur, fisk, havstrømmer, uvettig forvaltning før i tiden og menneskeskapte endringer har påvirket sjøfuglbestandene som har vært her i tusenvis av år. Hva som skal til for å berge de fugleartene som er igjen er også utrolig komplekst.

– Hva er hovedbudskapet ditt i denne sammenheng?

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Gratis digitalabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før

Gratis komplettabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag

Neste artikkel

Tinestafetten med eget 25 års jubileum