- Forsoning er krevende og ikke lett å få til

Ekspert: Ketil Zachariassen. Foto: Kurt H. Dalmo

– Ja. I bunn og grunn har lite endret seg. Politisk og institusjonelt er samenes stilling relativt sterk i Norge. Blant annet som følge av ILO-konvensjon 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige starter, som Stortinget ratifiserte i 1989. Konvensjonen ligger til grunn for at samer har rett og krav på å bli betraktet som urfolk og at Norge som stat har plikt til å ta omsyn til den samiske minoriteten på områder som språk, kultur, utdanning, helse, nærings og landrettigheter. Samtidig er det ingen tvil om at samisk språk og kultur, på samme vis som tradisjonelle samiske næringer og leveområder, fortsatt er under press fra majoritetssamfunnet.

– I fjor vinter og i år har det vært to saker opp i høyesterett som på ulikt vis omhandler den samiske reindriften I den første saken seiret staten over en enkelt reindriftsutøver og ba ham redusere flokken sin til 75 dyr. Kommentar?

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
8 uker for 199,-

Helg+Digital

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
8 uker for 249,-

Komplett

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
8 uker for 299,-

Neste artikkel

Vil rette opp feil i distriktspolitikken