Bedre klimastyring av norsk landbruk

Prosjektleder: Svein Skøien. Foto: NLR

– Klimagassutslipp fra Norge rapporteres hvert år fra SSB og Miljødirektoratet. Tendensen de siste 10 år har vært en nedgang i utslippene fra landbruket. Det er stor interesse for dette innen landbruket og landbruksforskningen. Jeg leder prosjektet Kompetanse og rådgiving om klimasmart landbruk. Dette er ett av tre delprosjekter under selskapet Klimasmart landbruk. Selskapet eies nå av NORTURA, NLR, Norges Bondelag, Tine og FK Agri. Disse representerer de fleste aktive bønder i Norge.

– Hva med halmfyring?

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Gratis digitalabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før

Gratis komplettabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag

Neste artikkel

Tinestafetten med eget 25 års jubileum