Økt produksjon, mer konkurransekraft

Ny politikk: Fredag la landbruks- og matminister Jon Georg Dale fram regjeringens landbruksmelding. Foto: Siri Juell Rasmussen

Solid inntektsvekst i landbruket, høyere enn i andre næringer, begynner nå å bli en blå-blå vane. Det er bra, og vel fortjent. Ikke all inntektsvekst skyldes politikk, heldigvis. Noe skyldes vær- og føreforhold og mye skyldes dyktige bønders arbeid og innsats. Bonden har lenge ligget i toppen i norgesmesterskapet i produktivitetsutvikling. Lite tyder på at det ikke vil fortsette. Den teknologiske utviklingen og bruk av automatiserte produksjonsprosesser er sterk innen landbruket, og norske bønder er flinke til å innrette produksjonen slik at de kan høste effektivitetsgevinstene av dette. Vi produserer i dag omtrent like mye mat som vi gjorde for 15 år siden med ca. 35 prosent mindre arbeidsinnsats. En solid produktivitetsvekst er det eneste bærekraftige fundament for velstandsvekst. Landbrukspolitikken må også fremover stimulere til fortsatt produktivitetsvekst, blant annet knyttet til å ta i bruk ny teknologi og automasjonsprosesser i produksjonen. Det styrker norsk jordbruk!

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

100 dager for 100 kr

Helg + Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
100 dager for 100 kr

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
100 dager for 100 kr

Neste artikkel

Genetiske ressurser - hard valuta for framtidens mat