Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil la Schengen-styrke sikre grensene

Felles grenser krever felles ansvar, mener EU-kommisjonen og foreslår en egen grense- og kystvakt for Norge og resten av Schengen.

Hellas har ikke kontroll ved grensene, og nå planlegger EU-kommisjonen en egen grense- og kystvakt som skal kunne sendes til Schengens yttergrenser. Foto: Yannis Behrakis / Reuters / NTB scanpix

En stående styrke på minst 1.500 personer skal kunne sendes til Schengen-land som ikke klarer å håndtere grensene selv. Slik lyder forslaget fra Kommisjonen som nå skal til behandling i EU-systemet.

– Kontroll ved de ytre grensene er avgjørende for sikkerheten vår, sa EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermans da han la fram forslaget i Strasbourg tirsdag.

Forslaget til europeisk grense- og kystvakt

* EU-kommisjonen foreslår å opprette et nytt byrå med en felleseuropeisk grense- og kystvakt som skal kunne brukes i alle Schengen-land, altså også Norge.

* Styrken skal være på minst 1.500 personer, ha eget utstyr og kunne rykke ut innen tre døgn til land som ikke klarer å håndtere Schengens yttergrense selv.

* Landene kan be om assistanse fra styrken, men kan også bli pålagt å la den operere på territoriet sitt om grensen deres «er under vesentlig migrasjonspress som setter Schengen-området i fare, eller nasjonal handling ikke er på gang eller tilstrekkelig».

* Det nye byrået får et budsjett på 238 millioner euro i 2016 og 281 millioner euro i 2017 og skal også kunne operere i tredjeland utenfor Schengen om disse landene tillater det.

* Byrået får et eget kontor som skal bistå med retur av avviste asylsøkere.

* Forslaget skal nå diskuteres av EUs medlemsland og EU-parlamentet, og det trengs vedtak begge steder om det skal bli gjeldende.

– Krisen har avslørt klare svakheter og hull i dagens mekanismer. Derfor er det på tide å gå over til et virkelig integrert system for grensehåndtering, mener han.

Avventer

Som Schengen-land gjelder forslaget også for Norge.

Europaminister Vidar Helgesen (H) er enig i at dagens grensebyrå Frontex må styrkes. Men ellers holder Norge seg avventende og vil først «lære mer om hva forslaget dreier seg om».

– Vi er vel i utgangspunktet av den oppfatning at den klare hovedregel må være at det er nasjonale myndigheter som har ansvaret, sa Helgesen til NTB før forslaget ble lagt fram.

– Det er et prinsipielt viktig spørsmål om man skal avgi nasjonal myndighet, understreker han og lover «grundig nasjonal behandling».

Svakheter

Migrasjonskrisen har vist store svakheter ved Schengen-områdets yttergrenser. Presset er størst i Hellas, der det ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) har ankommet nesten 800.000 mennesker i år. Mange av dem har krysset grensen uten registrering og tatt seg videre i Europa.

– Hellas-situasjonen er kritisk, Italia-situasjonen har vært vanskelig før. Vi står i en situasjon der Schengen er under alvorlig, reelt press, sier Helgesen.

Målet med en felles grense- og kystvakt er at den skal kunne rykke ut til land som har mistet kontrollen, som Hellas har i dag.

Annonse

– Forslaget er et europeisk svar på en europeisk utfordring, sier migrasjonskommissær Dimitris Avramopoulos.

Skepsis

Men det er betydelig skepsis mot å miste nasjonal kontroll over grensene både i Hellas og andre land, for Kommisjonen foreslår at styrken skal kunne sendes uten invitasjon eller tillatelse fra landene.

Polen har reagert med å kalle forslaget udemokratisk.

– Dette er et sikkerhetsnett som vi håper vi aldri trenger å bruke. Men det er avgjørende om vi skal gjenreise tilliten til systemet vårt for grensehåndtering, svarer Timmermans.

Hurtig

Selv om mektige Tyskland og Frankrike støtter en egen grensestyrke, er det uvisst hvordan forslaget står seg når det nå skal gjennom EU-maskineriet til behandling. Det kan bli betydelig vannet ut, skriver nyhetsbyrået AFP om veien gjennom EU-parlamentet og EU-landene.

Målet er uansett at behandlingen skal gå fort.

– Det er få politikkområdet det har gått fortere i EU på enn dette. Det går fortere enn under finanskrisen, sier Helgesen om EUs håndtering av migrasjonskrisen.

– Og det må skje fort, for vi har ikke lang tid på å demonstrere at Schengen fungerer igjen. (©NTB)

Neste artikkel

Findus seier norsk tollvern for grønsaker har stått stille sidan 1997