Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tusk: – Sterk vilje til å etterkomme britiske EU-krav

Det er en sterk vilje i EU til å etterkomme britenes krav om reformer, utenom ett, ifølge EU-president Donald Tusk. Statsminister David Cameron holder fast ved at Unionen må innfri alle kravene.

EU-president Donald Tusk mener at det haster å komme til enighet med britene for å hindre at de vender ryggen til Unionen. Foto: Reuters / NTB scanpix

Det er ingen enighet om å etterkomme Storbritannias forslag om å bremse innvandringen, skriver Tusk i et brev til EUs stats- og regjeringssjefer som samles i Brussel neste uke.

Storbritannias statsminister David Cameron krever at EU-borgere som kommer til landet fra andre medlemsland, først kan oppnå britiske velferdsytelser etter fire år.

Cameron sendte i november et brev til Tusk med britiske krav til EU: Storbritannia krever økt handlefrihet og innflytelse over økonomi og migrasjon, og mer makt til sin egen nasjonalforsamling.

Tusk understreker i brevet at det er viktig å komme fram til en avtale med statsminister David Cameron innen februar for å hindre at britene vender ryggen til Unionen.

Avtale innen februar

– EU-toppmøtet i desember bør ta opp alle de politiske dilemmaene knyttet til denne prosessen. Basert på en full politisk diskusjon burde vi kunne forberede et konkret forslag som kan bli godkjent i februar, skriver Tusk.

– Vårt mål er å finne løsninger som imøtekommer den britiske statsministerens forventninger, samtidig som de sementerer grunnlaget EU er bygd på, skriver han.

Annonse

Cameron ønsker Tusks ønske om en avtale innen februar velkommen, men krever fortsatt at hele kravlisten innfris, sier en av den britiske statsministerens talspersoner i et svar til EU-presidentens brev mandag.

Destabiliserende

Den britiske statsministeren har lovet å avholde en folkestemning innen slutten av 2017 om hvorvidt Storbritannia skal forbli i EU eller forlate Unionen.

Tusk understreker at han ønsker en løsning så raskt som mulig.

– Usikkerhet rundt Storbritannias framtid i EU er en destabiliserende faktor. Det er derfor vi snarest mulig må finne en måte å møte britenes bekymringer på, skriver Tusk.

– Konsultasjoner har vist at problemene den britiske statsministeren peker på, er vanskelige. På samme tid er det en stor vilje fra alle parter til å finne løsninger som imøtekommer britenes forespørsel samtidig som det kommer EU som helhet til gode, heter det fra EU-presidenten. (©NTB)

Neste artikkel

Findus seier norsk tollvern for grønsaker har stått stille sidan 1997