Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Støre beklager dom mot havnearbeidere

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre beklager EØS-dommen i Høyesterett tidligere denne måneden, der havnearbeidere ikke fikk medhold i at de har fortrinnsrett på lasting og lossing av skip.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Jeg beklager den dommen og hvordan den stiller en etablert praksis i norsk avtaleverk opp mot etableringsretten i EØS, sier Støre til Klassekampen.

Havnekonflikten har vart i over tre år. Transportarbeiderforbundet har siden 2013 boikottet selskapet Holship ved Drammen havn. Havnearbeidere i Tromsø har like lenge vært ute i sympatistreik.

Transportarbeiderforbundet (NTF) mener Holship må inngå tariffavtale og binde seg til å benytte NTF-organiserte havnearbeider. Høyesterett kom imidlertid den 16. desember til at boikotten er ulovlig. Under dissens, med ti dommere mot sju, mente retten at et slikt virkemiddel strider med etableringsretten etter EØS-avtalen.

Annonse

– Andre norske domsinstanser har ment at det var en praksis som kunne fortsette, flertallet i Høyesterett mente ikke det. Det stiller jeg meg undrende og kritisk til. Jeg legger også til grunn at losse- og lastearbeid skal kunne tariffreguleres også etter denne dommen, sier Støre, og legger til at partiet skal jobbe for at det ikke oppstår sosial dumping i norske havner. ©NTB

Neste artikkel

Støre: Historisk feil å tvinge Finnmark og Troms sammen