Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Slår alarm om jordeierskap i EU

Fordelinga av jordbruksjord i EU er på linje med land som Colombia, Filippinene og Brasil, ifølge EUs landbrukskomité. De advarer mot økt ulikhet og utenlandske jordinvestorer, og anbefaler blant annet tilskuddstak og driveplikt for å motvirke skeivfordelinga.

Jenny Dahl Bakken
Publisert: 17.04.17 12:00 | Oppdatert: 18.04.17 14:53

I slutten av april skal EU-parlamentet behandle en resolusjon fra parlamentets Komité for landbruk og distriktsutvikling om jordeierskapet i Europa. I resolusjonen slår komiteen alarm om en økende ulikhet i eierskapet av jord.

– I 2013 hadde 3,1 prosent av gårdene i EU kontroll over 52,2 prosent av matjorda, og samme år hadde mer enn 76 prosent av gårdene tilgang til kun 11,2 prosent av den, skriver komiteen i sitt framlegg.

• Les også: Dansk milliardær snart største jordeigar i Skottland

Denne ulikheten i eierskap plasserer EU som helhet på linje med land som Brasil, Colombia og Filippinene, ifølge komiteen. Fokuset på dette gleder Småbrukarlagsleder Merete Furuberg.

– Det er helt fantastisk at EU sin landbrukskomité slår alarm om eierskap til jord! Jordeierskap er i ferd med å bli en svært viktig sak for Europa også, ikke bare for Afrika, Asia og Amerika. FN og da særlig FAO har eierskap til jord som tema i mange sammenhenger, og da særlig kvinners rett til å eie jord. Kvinner er jo et stort flertall av verdens bønder, sier hun. Å gjøre det enklere for kvinner å slippe til i jordbruket, er noe av det komiteen tar opp i sin rapport.

Storinvestorer

Det er et økende og akutt problem at matjord kjøpes opp av investor- og holdingselskaper, ifølge komiteen.

– Spesielt har de nye medlemsstatene opplevd stort press for å endre på lovverket, etter at tidligere forbud mot salg av jord til utlendinger har gått ut. Lave jordpriser sammenligna med andre europeiske land har skutt fart i salget av matjord til storinvestorer, skriver de.

• Nationen fikk diplom for jordeieserien under Skup-konferansen: Her kan du lese alle sakene i serien «Kven skal eige jorda»

Et av landene som opplever et kappløp om matjorda, og nå vurderer tiltak mot utenlandske oppkjøp, er Romania. Det var et av landene Nationen skrev om i vår prisbelønte Kven skal eige jorda-serie. I Romania er blant annet selskapet North Bridge, med norske kommuner som investorer, noen av dem som ser store muligheter.

EU har selv stått på for å få land til å liberalisere jordeierskaplovene - blant annet er det pågående rettsprosesser mellom EU og medlemslandene Bulgaria, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia og Ungarn som omhandler akkurat dette med regulering av hvem som får kjøpe matjord og ikke. Komiteen påpeker at det europeiske jordbruket tradisjonelt er et familiejordbruk. Også dette er Furuberg glad for å høre.

– Familiejordbruket må løftes frem i alle land. Norges jordlov, særlig driveplikta og boplikta, og odelsloven med fokus på at begge kjønn har lik juridisk rett til å arve jordeiendom, er en flott modell for flere land, sier hun.

Tilskuddstak

Noe som stikker kjepper i hjulene for regulering av jordeierskap i EU, er at flere av avtalene landene i mellom har som mål å liberalisere eierskap og markeder mest mulig. Men komiteen påpeker i sitt framlegg at den tyske høyesteretten allerede i 1967 konkluderte med at landbruksjord ikke kan sidestilles med annen kapital, ettersom mat ikke er en vare på linje med alt annet og ettersom jordeierskap er sentralt for bosetting.

Likevel nevner komiteen få forslag som går direkte på salg av jord. Salgsforbud, som enkelte land har hatt, er ikke tillatt innenfor EU- og WHO-avtalers rammer.

• Les også: Åtte eier like mye som halve jordas befolkning

Den opprinnelige forslagsstilleren gikk langt i retning av å oppfordre EU til å slutte å forfølge land som for eksempel har salgsforbud av jord til utlendinger juridisk, men dette er fjernet i komiteens endelige framlegg. I stedet påpeker de at land kan forsøke å luke ut enkelte kjøpere på andre måter, for eksempel gjennom skattepolitikk, eller ved å sette et tak på tilskudd.

Komiteen foreslår at tilskuddet per dekar skal være større for de første dekarene en eiendom har, for gradvis å bli mindre og mindre, slik at insentivet for å slå sammen og eie store områder ikke blir like stort. Kombinert med et tilskuddstak på for eksempel 150.000 euro, hvor tilskuddene kuttes betraktelig, kan man da forhindre opphopning av eiendom på få hender, mener de.

Vil ha driveplikt

De foreslår også å vri tilskuddet over på andre faktorer enn antall dekar, for eksempel bærekraftig drift eller produksjon.

Noe annet de foreslår, er at medlemsland kan innføre krav om driveplikt ved oppkjøp av jord, og at EU-kommisjonen må sikre at kun aktive bønder får tilskudd. I tillegg må tilskuddsreglene konkretiseres slik at man for eksempel ikke kan hente ut tilskudd på golfanlegg som har noen dekar jord eller skog.

– At EUs landbrukskomité anbefaler driveplikt er et sterkt signal! Måtte vår egen H-Frp – regjering gjøre det samme. Det er jo slik at dersom bonden sjøl eier jorda, blir jorda bedre drevet. Bonden skal ha rett til å eie jord, men plikt til å drive den. At EUs landbrukskomité også anbefaler å rette tilskudd inn mot små og mellomstore gårder, er et stort gjennomslag for det mangeårige arbeidet til småbrukerorganisasjoner, som paraplyorganisasjonen Via Campesina, sier Furuberg.

• Les også: Sanner verner mer jord enn han fjerner

Alt i alt er Furuberg positiv til det hun opplever er sterke signaler fra landbrukskomiteen.

– Endelig satser EUs landbrukskomité på rettferdig fordeling og lokale systemer for matproduksjon. Dette er positivt for dyrevelferd, klima, miljø og folkehelse, sier Furuberg.

Rett over påske skal regjeringa foreslå endringer til konsesjonsloven. Forrige uke advarte Bondelaget mot å åpne for at spekulanter kan overta matjord - noe som altså er et økende problem i Europa, ifølge landbrukskomiteen.Du må ha en Disqus-, Facebook-, Twitter- eller Google-konto for å debattere. Vis omtanke og hensyn. Debatten redigeres i ettertid. HER er oversikten over debattreglene.
comments powered by Disqus
Annonse
Annonse
Annonse