Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Regjeringen ber ESA om ny utsettelse av taxifrist

Regjeringen ber ESA om en ny forlengelse av fristen for å rette opp i drosjeregler som overvåkingsorganet mener bryter med EØS-avtalen. 

Taxi og drosjer i kø utenfor Oslo S. Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix.

Regjeringen ønsker å utsette fristen til 20. desember.

Det samme ba de om da de begjærte utvidet frist i juni, men EFTAs overvåkingsorgan ESA valgte da kun å gi utsettelse til 27. oktober.

– Regjeringen trenger noe mer tid til å vurdere hvordan drosjereguleringen skal være i fremtiden. Det blir lagt særlig vekt på å finne løsninger som kan sikre et tilstrekkelig tilbud i hele landet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp), som gjentar samme begrunnelse som i juni.

ESA skal nå se på anmodningen og vil svare Norge snarlig, opplyser ESAs kommunikasjonssjef Anne Marte Vestbakke.

ESA uttrykte i februar bekymring for hvordan norsk drosjelovgivning begrenser hvor mange drosjeløyver som gjøres tilgjengelig i hvert enkelt distrikt. Tildelingen av nye løyver ved behovsprøving innebærer at lokale myndigheter begrenser antallet løyver etter et antatt behov i distriktet. Dette mener de er i strid med rett til fri etablering etter EØS-avtalen. Samferdselsdepartementet er uenig i dette.

Annonse

ESA tok tak i saken på grunn av en klage i 2014 fra en aktør som var blitt nektet løyve i Oslo.

Saken følges også med interesse av Uber, som håper nye regler skal gi dem innpass i markedet.

Norge og ESA møtes allerede denne uka for å diskutere spørsmålet. Det skjer i forbindelse med det såkalte pakkemøtet torsdag og fredag der en rekke aktuelle saker skal tas opp. Det er satt av én time til diskusjonen om drosjenæringen.

(©NTB)

Neste artikkel

Steker søte hvaler for å unngå avgift