Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norske klimatiltak i skog kan bli verdiløse

Norge satser store summer på å øke opptaket av klimagasser i stående skog. Det teller ikke, lyder svaret fra EU.

Miljøminister Vidar Helgesen mener EU-kommisjonens forslag til bokføringsregler for klimatiltak i skog er for strenge. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Mandag var klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) i Brussel for å gjøre et nytt forsøk på å selge inn Norges budskap.

Problemet er bokføringsreglene som EU-kommisjonen har foreslått for klimatiltak i skog etter 2020. Norge har satt av 48 millioner kroner til slike skogtiltak i statsbudsjettet for 2017, men en stor andel av tiltakene står nå i fare for å bli ugyldige.

– Vi mener regnereglene for skog må reflektere at nye tiltak i eksisterende skog er bra for klima, sier Helgesen til NTB.

Ingen kvoter

EU-kommisjonen legger opp til at tiltak i stående skog skal kunne telle med i det interne skogregnskapet, slik at tiltakene kan bidra til at et land ikke ender opp med netto utslipp på grunn av endringer i skogdekke og arealbruk.

Les også: Regjeringen verner 18 skogområder

Men tiltakene skal ikke kunne gi et land utslippskvoter som kan brukes til å nulle ut klimautslipp i andre sektorer.

Det er problematisk for Norge, som har satset tungt på tiltak som gjødsling og tettere treplanting i stående skog. Norge ønsker et strengt regelverk, men ikke så strengt at tiltak som faktisk virker, ikke teller.

– Vi har tiltak for tettere skogplanting i budsjettet. Det mener vi må kunne regnes inn, sier Helgesen.

Uro for kreativ bokføring

Annonse

Kommisjonens bekymring er ifølge Helgesen at endringer i grensene for hvilke tiltak som kan telles med, skal åpne opp hele diskusjonen om bokføringsreglene. Frykten er at en oppmyking av reglene skal gjøre det mulig å fuske.

– Det er bred enighet om at bokføringsreglene er avgjørende for å bevare miljøintegriteten, sa EUs klimakommissær Miguel Arias Cañete da han deltok på EUs miljøministermøte mandag formiddag.

Les også: Verner skog i ti fylker

Norge var ikke invitert til ministermøtet, men Helgesen var på plass på et møte med landene i pådriverklubben Green Growth Group tidligere på dagen.

På selve ministermøtet støttet Finland opp om Norges syn.

– Bokføringsreglene må ikke sette kjepper i hjulene for bærekraftig skogbruk, sa Finlands miljøminister Kimmo Tiilikainen.

Neste artikkel

Verden trenger mer skog