Meiner nei til Acer er å seie nei til EØS

EU-byrået Acer vil gi Noreg meir makt over EUs energipolitikk, hevdar Høgres Lene Westgaard-Halle.

– Dette handlar om samhandling med Europa, om infrastrukturen for kraftforsyninga og det handlar om klimapolitikk, seier Lene Westgaard-Halle. Foto: Siri Juell Rasmussen

Acer og EØS

Acer er kort for Agency for the cooperation of Energy Regulators.

Byrået vart oppretta i 2009 som del av EUs tredje energimarknadspakke.

Stortinget skal snart ta stilling til Acer og den tredje energimarknadspakken.

I Vinterpakken, ein svært omfattande lovpakke som skal styre EUs energipolitikk fram mot 2020, ser det ut til at byrået får fleire oppgåver og eit utvida mandat. Kjelde: EU

Lene Westgaard-Halle, som representerer Høgre i Stortingets Energi- og miljøkomité, reagerer på utsegnene.

– Bra for landet

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbehold våre abonnenter.


Digital

3 måneder for 599,-

Helg + Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
3 måneder for 649,-

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
3 måneder for 749,-

Neste artikkel