Ikkje eit ønskje frå EU å kople fisk og landbruk

EUs ambassadør til Noreg seier EU ikkje har diskutert å kople marknadstilgang for sjømat og landbruksvarer. Sjømatnæringa tek heller ikkje til orde for samankopling, ifølgje Noregs Fiskarlag.

Fisk og sjømat er, til liks med landbruksvarer, ikkje omfatta av den frie vareflyten mellom Noreg og EU i EØS-avtalen. Foto: Colourbox

Nokre av artikkelforfattarane i boka tek til orde for å kople marknadstilgang for fisk og landbruk i framtidige handelsforhandlingar, og meiner Noreg bør gi marknadstilgang på landbruk mot å få redusert toll på sjømat.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbehold våre abonnenter.


Digital

3 måneder for 599,-

Helg + Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
3 måneder for 649,-

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
3 måneder for 749,-

Neste artikkel