Fryktar følgjene av EUs skog-kutt

Skognæringa i Noreg, Sverige og Finland meiner EU-kommisjonens forslag til klimatiltak i skogen er katastrofalt for skogbruk og dårleg klimapolitikk.

Uroa: Ministrar og representantar for skognæringa i den nordiske landa, her representert ved skogssjef Juha Hakkarainen ved finske MTK (f.v.), administrerande direktør Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund, landbruksminister Jon Georg Dale (Frp), skogdirektør Magnus Kindbom i svenske LRF Skogsägarna (andre f.h.) og Jan Søndergård fra Dansk Skovforening møttest denne veka til seminar i Ålesund om berekraftig skogbruk. Foto: Eva Aalberg Undheim

EU-kommisjonen har føreslege reglar for netto nullutslepp frå skogen i kvart land. Det kan bidra til å avgrense hogst i land som har potensial for å auke hogsten og skapar difor stor uro i skognæringa i Norden.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbehold våre abonnenter.


Digital

3 måneder for 599,-

Helg + Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
3 måneder for 699,-

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
3 måneder for 749,-

Neste artikkel