Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fôret fortsatt kilde til kugalskap

Fôr med dyreproteiner har vært forbudt i EU siden 2001. Seksti tilfeller av varianten som kan smitte til mennesker er funnet siden da, og fremdeles er det fôret som har skylda, konkluderer EUs mattrygghetsorgan EFSA.

Ingrendienser i fôret til kyr er fremdeles trolig hovedkilden til kugalskap, konkluderer EUs mattrygghetsorgan. Kyrne på bildet har ingenting med saken å gjøre. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Mange husker kugalskapepidemiene på 80- og 90-tallet. Det ble etterhvert tydelig at synderen var fôret, og i 2001 ble det forbud i hele EU og EØS mot å bruke dyreprotein i husdyrfôr. Siden har det vært sporadiske tilfeller av såkalt klassisk kugalskap i Europa, den typen som kan smitte mennesker. Det er snakk om en liten andel, 73 millioner dyr er testet for sykdommen, og det er kun funnet 1259 tilfeller totalt. 60 av tilfellene var hos dyr født etter at forbudet trådte i kraft.

Fremdeles fôr

På grunnlag av dette ba EU sitt mattrygghetsorgan, EFSA, om å undersøke saken. Noe av målet var å finne ut av om kugalskaptilfellene oppsto spontant - noe som er mulig, men uvanlig. De publiserte sine funn denne uka.

Organet konkluderte med at tilfellene trolig skyldtes fôr som inneholdt smitte. Det kan skyldes at kugalskapbakterien, BSE, kan leve i årevis i miljøet. Kugalskap har en svært lang inkubasjonstid. Det er derfor mulig at miljøet hvor fôr har blitt lagret eller behandla har hatt BSE-rester, som har blitt overført.

En annen muligheter at fôringredienser med smitte, kan ha blitt importert fra land utenfor EU. Likevel kan det også være andre årsaker, siden det er snakk om så få tilfeller og lite informasjon om hver gård og miljøet rundt, fastslår EFSA.

De konkluderer også med at EUs kamp mot sykdommen jevnt over har vært en suksess, og påpeker at det er stadig færre tilfeller av kugalskap. I 2005 var det 554 tilfeller av klassisk kugalskap (typen som kan smitte til mennesker) hos kyr i Europa, i 2015 ble det kun funnet to tilfeller.

Importerte råvarer

Annonse

Importerte råvarer utgjør en smittefare for flere typer sykdommer og bakterier. Mange land har mindre strenge bakterieregimer enn de europeiske, og det er også et problem med utstrakt korrupsjon som kan sørge for at ingredienser får godkjent-stempel uten skikkelig kvalitetskontroll.

Tidligere i år annonserte Vestfoldmøllene at de slutter med å lage økologisk kraftfôr. Begrunnelsen, i tillegg til markedssituasjonen, var problemer med importerte råvarer.

De gjorde både funn av salmonella i soyaråvarer, og fant sprøytemiddelrester i en del råvarer tross økologiskmerket.

Kugalskap, BSE, er en prionsykdom. Prioner er «proteinholdige infeksiøse partikler», som påvirker celler rundt seg og på sikt bryter ned vevet. Andre eksempler på prionsykdommer er skrapesyke hos sau og skrantesyke (CWD) hos hjortedyr.

Neste artikkel

Fakta om GMO