Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

EU-invitasjon ble nok en gang avvist av Norge 

Like sikkert som at våren kommer, er det at EU prøver å lirke samarbeid om fiskeri inn i EØS-rammeverket. 

Europaminister Marit Berger Røsland (H) sa nei til EUs forslag om å inkludere fiskeri i EØS-avtalen. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Tirsdag møttes EU og de tre EØS-landene Island, Norge og Liechtenstein til sitt faste halvårige møte – det 48. møtet i rekken.

På møtene har det i lang tid vært tradisjon at EU-siden foreslår å inkludere et punkt om fiskeri i slutterklæringen. Europaminister Marit Berger Røsland (H) bekrefter at forslaget ble tatt opp denne gangen også.

– Det har vært en gjenganger på veldig mange møter, sier hun.

Det endte med at punktet ble strøket. Norge og Island nekter nemlig å godta formuleringen. Grunnen er at EØS-avtalen ikke omfatter fiskeri.

– Det er derfor ikke naturlig å ha det med i slutterklæringen fra dette møtet, sier Røsland.

Annonse

– Det er et spørsmål om å skille tydelig mellom hva som er EØS-relevant, og hva som ikke er det, forklarer hun.

Et annet tema som går igjen på EØS-rådets møter, er etterslepet av rettsakter som venter på å bli innlemmet i EØS-avtalen. Dette har nå vokst til 540 rettsakter, det høyeste antallet siden våren 2014.

– Etterslepet er for høyt, fastslår Røsland.

Flere forhold ligger bak, forklarer hun. Den største proppen er EUs nye regelverk for banksektoren.

Neste artikkel

Samtalene i gang om løsning for norske borgere etter brexit