Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bakke-Jensen advarer mot å ta EØS-goder for gitt 

EØS-avtalen gir oss muligheter som er blitt en selvfølge, mener europaminister Frank Bakke-Jensen (H). 

Ifølge europaminister Frank Bakke-Jensen (H) vil regjeringen verne om EØS-avtalen. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Brexit har fått det til å storme rundt EØS-avtalen som aldri før. Nå retter Bakke-Jensen en advarende pekefinger mot dem som mener Norge bør la seg inspirere av britene og få på plass en bedre avtale med EU.

– Ingen internasjonal aktør preger det norske samfunn mer enn EU. En hel generasjon er vokst opp med muligheten til å ta utdanning, arbeide og etablere seg fritt i hele EØS-området. Vi har hatt retten til trygdeytelser og helsebehandling uansett hvor i EØS-området vi har befunnet oss, sa Bakke-Jensen da han holdt en redegjørelse i Stortinget om viktige EU- og EØS-saker.

– Disse mulighetene, som er blitt en selvfølge for oss nordmenn, står nå britene i fare for å miste, sa han.

Ifølge Bakke-Jensen vil regjeringen verne om EØS-avtalen.

Annonse

– Ingen avtale er perfekt, ei heller EØS-avtalen. Det handler om å gi og ta. Men den gir oss alle noen svært viktige grunnleggende rettigheter og muligheter som vi nok ofte tar for gitt, sa Bakke-Jensen.

Europaministeren tok også opp de kommende forhandlingene mellom EU og Storbritannia. Norge er ikke part i disse, men heller ingen ordinær tredjepart, ifølge Bakke-Jensen.

– Norge ønsker muligheten til å bli inkludert i felles løsninger, både permanente og overgangsordninger, mellom EU og Storbritannia, sa han.

Neste artikkel

En oppskrift på politikerforakt