Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

«Amerika først. Europa sist?»

Knut Arild Hareide
Partileder, KrF
Publisert: 07.02.17 10:04 | Oppdatert: 07.02.17 15:30

Donald står mot Donald. President Donald Trump vil styre etter slagordet «America first». EU-president Donald Tusk liker det ikke. Han kaller Trumps USA en trussel mot EU. Burde de heller samles under Hillary Clintons slagord: «Stronger together»?

Sist fredag møttes lederne i 27 av EUs 28 medlemsstater for å drøfte hvordan de kan skape en ny visjon for et EU uten Storbritannia. Ikke bare sliter EU med indre motsetninger og rivninger. Unionen er rystet av den verste flyktningkrisen siden den andre verdenskrig, av gjentatte terrorangrep og av en stadig haltende økonomi. Problemene står i kø.

Dette er bakgrunnen for at EU-president Tusk lister opp USA blant de utfordringer som til sammen utgjør «en ytre trussel» og setter EU i en vanskeligere situasjon enn noen gang. Tusk framhever Kina, Russlands aggressive politikk overfor Ukraina, kriger, terrorisme, radikal islam i Midtøsten – og uttalelser fra den nye regjeringen til Donald Trump.

• Erling Kjekstad: Den stigende sols politikk

Men EU sliter like mye med indre problemer. Utfallet av den britiske folkeavstemningen i fjor kom som et sjokk. Folkets flertall ville ha Storbritannia ut av Unionen. Brexit er første utmeldingssak fra EU og et prestisjenederlag for unionstanken. Britene vil bestemme mer selv. Ikke gi mer og mer makt til Brüssel. Statsminister Theresa May vil ha en frihandelsavtale og sier offensivt at ingen avtale er bedre enn en dårlig avtale. Brexit-forhandlingene vil bli spennende, men krevende.

På den andre siden av Atlanterhavet har Trump inntatt tronen. Hans mantra er «America First». Han vant de nødvendige vippestatene i «rustbeltet» på å appellere til misnøyen med at USA har mistet mer enn en million arbeidsplasser til utlandet, delvis på grunn av frihandelsavtaler som lar lavkostland «stjele jobbene» fra amerikanske arbeidsfolk. Syndebukkene var ikke minst Kina – og Mexico.

• Michael Brøndbo: Donald Trumps nye verdensorden

Enkeltstater

«Kanskje ville det passet Trump enda bedre om Europa bare bestod av enkeltstater.»

Nå vil Trump endre spillereglene. Han langer ut mot Verdens Handelsorganisasjon og kaller frihandelsavtalen mellom USA, Canada og Mexico for en katastrofe. Han stopper den felles handelsavtalen mellom 12 viktige land rundt Stillehavet. Han ønsker enkeltavtaler med hvert land. I stedet for brede, multilaterale avtaler bygd på gjensidighet og felles regler om tvisteløsning, vil Trump styrke USA gjennom tosidige handelsavtaler. Det gir økt fare for at både avtaleinnhold og konfliktløsning vil preges av at kjøttvekta bestemmer, av den sterkestes rett.

Retorikken til Donald Trump preges av en vilje til å sette «America first». I beste fall blir det “Europe second”. Og kanskje ville det passet Trump enda bedre om Europa bare bestod av enkeltstater som hver for seg måtte forhandle med et Amerika, som Trump skal gjøre «great again».

• Langlesing: Trump-seieren: Et amerikansk bygdeopprør

Som småstat med stor utenrikshandel har Norge interesse av brede, multilaterale handelsavtaler som gir samme vilkår for liten og stor. Det gir større rettferdighet. Større forutsigbarhet. Og større trygghet.

EØS-avtalen er i denne situasjonen gull verdt for Norge. Da oljeprisen kollapset var det Norges lykke at vi ikke var EU-medlem med euro som valuta. Med EØS har vi naturlig nok beholdt vår egen valuta. Og da oljemarkedet falt sammen, ble svekkelsen av den norske krona automatisk vår sterkeste hjelp til omstilling. Lavere kronekurs ga økt konkurransekraft for andre næringer.

I 2017 kan vi stå overfor en turbulent handelspolitisk situasjon. For nå er Trump-kortet lagt på bordet. Da er EØS-avtalen viktigere enn noen gang før. Og det kan bli mer risikabelt enn noen gang før å kaste vrak på den. 2017 vil være utrolig dårlig «timing» for en kampanje om Norge ut av EØS. Selvsagt er ikke EØS-avtalen perfekt. Men vi er langt bedre stilt med den, enn uten.Du må ha en Disqus-, Facebook-, Twitter- eller Google-konto for å debattere. Vis omtanke og hensyn. Debatten redigeres i ettertid. HER er oversikten over debattreglene.
comments powered by Disqus
Annonse