Utrydder i Nordfjella, øker i Trøndelag

I sykdomsrammede Nordfjella skal reinen utryddes. I Trøndelag øker staten reintallet i CWD-smittede områder.

Øker: Riast/Hylling reinbeitedistrikt kan gjerne øke reintallet sitt, mener staten. En CWD-syk elgku ble funnet i distriktet. Foto: Bente Haarstad.

Den dødelige og smittsomme skrantesyken (Chronic Wasting Disease) ble i fjor påvist på rein i Nordfjella. Hele bestanden på 2200 dyr i området skal være skutt i løpet av april 2018. I områdene rundt skal elg- og hjortebestandene skytes mindre.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbehold våre abonnenter.


Gratis digitalabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før

Gratis komplettabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag

Neste artikkel