Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ulvejakt-kvoter klaget inn til miljøvernministeren

Rovviltnemndene har vedtatt jaktkvoter på 50 ulver. Det tilsvarer nesten hele den norske ulvebestanden. – Utryddelsespolitikk, sier Naturvernforbundet.

Tre ulvevalper i Osdalen-reviret fotografert av Statens Naturoppsyn. Det er påvist til sammen tolv valper i Osdalen-reviret og Slettåsreviret i forbindelse med forvaltningens GPS-merking av ulv i områdene i 2017. Tre ulvefamilier i Osdalen, Slettås og Julussa er vedtatt skutt. Foto: Statens Naturoppsyn / NTB scanpix

Sist vinter påviste Rovdata 54–56 ulver med helnorsk tilhold, og omtrent like mange med revir både i Norge og Sverige. Nå har sju av landets åtte rovviltnemnder fastsatt årets jaktkvote for ulv, totalt 50 ulver.

– Det er urovekkende mye rovdyrhat som ligger til grunn for nemndenes rekordkvote for skyting av ulv i Norge, og dette nærmer seg nå en utryddelsespolitikk, sier fagleder Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

De har klagd på vedtaket nemndene i region 4 og 5 har gjort, om å tillate felling av totalt 36 ulver, 12 av dem utenfor ulvesonen. Nemdene vil ta ut tre hele flokker - Osdalen, Slettås og Julussa.

– Denne kvoten vil utgjøre godt over halvparten av alle norske ulver og 50 prosent av de fire helnorske ynglingene, noe som er absurd forvaltning av en fredet og kritisk truet art, sier Arnodd Håpnes.

Organisasjonen ber klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) om å oppheve vedtakene.

• Les også: Nemndene vil felle hele Slettåsflokken

Håpnes mener vedtakene bryter med Stortingets ulvevedtak fra 2016, stortingsforlikene fra 2004 og 2011, Naturmangfoldloven og Norges forpliktelser i Bernkonvensjonen. Osdalsflokken og Julussaflokken er to av flokkene med ynglinger i fjor, påpeker Håpnes.

Annonse

– Skyting av disse to flokkene vil resultere i at bestanden skytes under bestandsmålet. Naturvernforbundet mener derfor at konsekvensene av vedtaket er i strid med Stortingets vedtatte bestandsmål, avslutter Arnodd Håpnes.

– Det er viltfaglig klin kokos å øke uttaket med 140 prosent i forhold til 2016, når den helnorske ulvebestanden er 17 prosent mindre, sier Håpnes.

• Les også: Bondelaget klagar på ulvekvote

– Det ble gjort store skader på ulv i Rendalen i fjor. Flere av disse revirene har tilhold i nærheten av Rendalen. Loven åpner for å felle ved frykt for framtidig skade, er det ikke grunn til å frykte det her?

– Det er fullstendig uten grunnlag i eksisterende kunnskap å skyte ut hele ulveflokker fordi kanskje ett av  dyrene kan vandre ut og ta sau. Så vidt jeg husker fra i fjor var ingen av disse flokkene involvert i Rendalen, men det kan jo være at utvandrende individer fra disse flokkene var involvert, men da må jo politikken være å eventuelt skyte dyret som gjør skade, ikke skyte flokken som ikke gjør skade! Derfor er det også helt feil å påstå at Osdalsflokken eller andre flokker i seg selv utgjør et skadepotensiale, sier han til Nationen.

Neste artikkel

Byttet bort byen, fikk tida igjen