Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ny runde i retten om sykehusstriden i Møre og Romsdal

Striden om plasseringen av et nytt sykehus i Møre og Romsdal skal behandles av Frostating lagmannsrett.

Det er i dag sykehus både i Kristiansand og Molde, men disse skal erstattes av et nytt, felles sykehus. Det har i flere år vært strid om hvor sykehuset skal ligge, og nå skal lagmannsretten vurdere saken. Foto: Janne Grete Aspen

Lagmannsretten varslet i november at de vurderte å nekte å la saken bli behandlet i retten, men nå er det altså besluttet at saken får en ny behandling, skriver Romsdals Budstikke.

I desember 2014 vedtok helseminister Bent Høie at et nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal skal ligge på Hjelset i Molde kommune. Dette sykehuset skal erstatte eksisterende sykehus i Kristiansund og Molde. Planen er at sykehuset skal være klart for innflytting våren 2022.

I 2015 vedtok et enstemmig kommunestyre i Kristiansund å saksøke staten ved Helse Midt-Norge for å få dette vedtaket kjent ugyldig. Kommunen mener det ble begått flere saksbehandlingsfeil i prosessen da plasseringen av sykehuset ble besluttet.

Annonse

Inntrøndelag tingrett ga imidlertid ikke kommunen medhold, og Kristiansund anket denne dommen.

Det er foreløpig ikke besluttet når ankesaken skal opp for retten. (©NTB)

Neste artikkel

Bustadadresse kan påverke kor raskt du får hjelp ved hjarteinfarkt