Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Miljødirektoratet: Ikke tegn til unormal atferd fra merket ulv

Det er ennå ikke noen tegn til at de radiomerkede ulvene fra Osdal- og Slettåsrevirene opptrer som streifdyr utenfor revirene, opplyser Miljødirektoratet.

Minst 14 ulver er blitt merket i Trysil, og flere skal bli det. Foreløpig virker ulvene som er merket å oppføre seg som normalt for ulver, ifølge Miljødirektoratet. Foto: Henrik Skolt / NTB Scanpix

De foreløpige resultatene etter radiomerkinga i Hedmark, viser at ulvene virker å oppføre seg normalt, ifølge Miljødirektoratet. De understreker likevel at det er for tidlig å konkludere, før mer data er samlet inn.

Enslig ulv i Trysil

Direktoratet opplyser imidlertid at Statens naturoppsyn (SNO) følger opp én tispevalp i Slettåsreviret som går alene og har blitt observert på et gårdstun i Trysil. 

Innbyggere i området sier til Nationen at de føler seg truet av ulven, og at den beveger seg så tett innpå husene at den fører til betydelig dårligere livskvalitet. Ifølge Miljødirektoratet er imidlertid valpen fortsatt innenfor flokkens kjente leveområde.

– Det er ikke uvanlig at unge ulver som har separert seg fra flokken, er nysgjerrige og kan komme nær folk og bygninger. Vi følger situasjonen tett med feltpersonell på stedet, og SNO har gjennomført et skremmeforsøk i dag tidlig. Vi avventer nå for å se om ulven holder seg unna, sier direktør Ellen Hambro i Miljøverndirektoratet.

«Det er ennå ikke noen tegn til at ulver fra disse revirene opptrer som streifdyr utenfor revirene. I Slettåsreviret har samtlige merkede ulver, inkludert lederhannen, også vært innom i Sverige,» skriver direktoratet.

Vil gi publikum tilgang

De har også registrert at enkeltulver fra flokkene tar noen egne vandringsturer og deretter kommer tilbake til flokken, noe som er normal oppførsel, ifølge direktoratet.

Annonse

Til sammen 14 ulv i Hedmark er radiomerket av Statens naturoppsyn (SNO) på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, for å se hvor ulvene beveger seg og få mer kunnskap om skadepotensialet.

– Miljødirektoratet arbeider nå med å få på plass en løsning som vil gi publikum adgang til å følge ulvene fremover, sier Hambro i en pressemelding fra direktoratet.

Departementet vedtok 20. desember i fjor å redusere lisensfellingskvoten for ulv vinteren 2016-2017 fra 47 til 15 ulver. 

(©NTB)

Neste artikkel

Rovdata har dokumentert seks ulveynglinger hittil i år