Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Jerv skutt etter helikopterjakt

Kort tid etter at Miljødirektoratet godkjente jervejakt i grenseområdene mellom Telemark, Vest-Agder og Rogaland, ble en hannjerv felt av Statens naturoppsyn.

Jervebestanden i Norge er over bestandsmålet, og jerv er rovdyret som tar flest beitedyr. Derfor har Miljødirektoratet åpna for ekstraordinær felling i vår. Foto: Tom Schandy / Samfoto

Fellingen av jerven skjedde tirsdag ettermiddag, etter kort tids jakt.

Helikopterjakt

Tidligere på dagen innvilget Miljødirektoratet fellingstillatelse i deler av rovviltregion to, men dette var hovedsakelig en teknikalitet. I vinter åpnet Miljødirektoratet nemlig for ekstraordinær felling av jerv, etter at bare 69 dyr av en jaktkvote på 113 ble felt i løpet av den ordinære lisensjaktperioden. I Finnmark, et av de mest jervebelastede områdene, ble bare halvparten av kvota fylt.

• Les også: Jerv tar mer enn tre ganger så mange sau som ulv

Hverken på Vestlandet eller i Sør-Norge ble det felt noen jerv under lisensjakta, og det var en av begrunnelsene for at myndighetene reagerte raskt da Statens naturoppsyn fant ferske jervespor i grensetraktene mellom Telemark, Vest-Agder og Rogaland tirsdag morgen. Fylkesmannen i Telemark meldte om fellingstillatelsen tirsdag.

Jakta ble igangsatt straks det formelle var på plass, og kort tid senere ble en hannjerv felt etter jakt med blant annet helikopter.

Store tap

I fjor ble mer enn 60 sauer og reinsdyr tatt i Setesdal-området, og det mistenkes at disse dyrene er tatt av jerv. Jervetap kan være vanskelig å påvise, fordi jerven frakter byttet bort fra området hvor det dreper det for å skjule det for konkurrenter, i stedet for å la kadaveret ligge og heller returnere til stedet slik enkelte andre rovdyr gjør.

Annonse

I alt er 22 jerver felt på ekstraordinært uttak i år, ifølge Miljødirektoratets statistikk. Ingen dyr ble felt i påsken, men like før, den sjuende april, ble to valper tatt ut i hiuttak i Engerdal i Hedmark.

• Les også: Klarer ikke redusere jervetallet

Hoveddelen av jervene som er tatt ut på ekstraordinært uttak, er tatt ut i Finnmark, totalt ni av de tjueto. Det er også tatt ut flere jerv i Hedmark og Nordland.

Jerven som ble felt tirsdag er den første som er felt i region én, og den første som er felt utenfor Nord-Norge og Innlandet. Det er ikke satt noen spesifikk øvre grense for hvor mange jerver som kan felles på ekstraordinært uttak. Vurderingene tas ut fra hvor mange individer som befinner seg i et område, og tidligere tap av beitedyr.

Neste artikkel

Mehl: – Åpenbar sammenheng mellom Elvestuens handlinger og store sauetap