Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hauglie vil flytte ett av de nye regionkontorene i Nav

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) ber bare om én endring i anbefalingen fra NAV-direktør Sigrun Vågeng. Antallet regioner kuttes fra 19 til 12. 

Arbeidsminister Anniken Hauglie fikk anbefaling om å ha regionkontoret for NAV Østre Viken i Oslo, men vil heller at det skal lokaliseres utenfor Oslo. Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix

– Jeg har bedt Nav utrede et nytt alternativ for lokalisering av regionkontoret i Østre Viken som omfatter Østfold, Romerike og Follo, sier Hauglie til NTB.

Da Vågeng kom med sin anbefaling tidligere denne uka foreslo hun at regionkontoret skulle ligge i Oslo. Men Hauglie vil det altså annerledes.

Ut av Oslo

– Vi jobber for å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo, som dessuten ikke er del av Østre Viken. Jeg har bedt Nav innen utgangen av august vurdere om det finnes et egnet alternativ utenfor hovedstaden, sier Hauglie.

Bakgrunnen for omorganiseringen i Nav er regionreformen, som reduserer antallet fylkeskommuner fra 19 til 11. Vågengs anbefaling går langs de samme linjer, men deler region Viken i to, der Drammen får regionkontoret for Asker, Bærum og Buskerud.

De øvrige regionkontorene foreslås lagt til Tromsø/Vadsø, Bodø, Steinkjer, Molde, Bergen, Stavanger, Arendal og Skien. Oslo er en egen region og beholder sitt kontor.

Ingen føringer

Annonse

Regionkontorene sysler stort sett med administrative oppgaver. Hauglie understreker at det ikke er lagt politiske føringer for reduksjoner i antallet lokale NAV-kontorer, selv om regjeringen ønsker større enheter.

– Ingen ansatte mister jobben som følge av omorganiseringen, sier Hauglie, som medgir at de ansatte imidlertid kan bli tildelt nye oppgaver eller oppleve at arbeidsplassen flyttes.

Den nye regionstrukturen skal innføres fra 2020, med unntak av Trøndelag, der endringene skjer to år tidligere.

(©NTB)

Neste artikkel

Opposisjonen krever styrking av fastlegeordningen