Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Flere melder seg til å skyte villrein

Det såg lenge ut til å bli for få jegerar til skyte ned villreinflokken i Nordfjella, men den siste tida har mange jegerar meldt seg.

Reinjegarane felte færre villrein i jakta i år enn i fjor. Her ein flokk ved Åklinut på Blefjell i Buskerud. Foto: Arnstein Rønning CC-SA 3.0

Harald Skjerdal i Aurland Fjellstyre seier dei var uroa då søknadsfristen for fellingsløyve nærma seg, men at det no ser lysare ut, skriv NRK Sogn og Fjordane.

Landbruksminister Jon Georg Dale gav tidlegare i vår klarsignal for nedslakting av heile villreinflokken i Nordfjella for å hindre spreiing av skrantesjuke. Det inneber nedslakting av om lag 2.200 rein. Prislappen på nedslaktinga er på 100 millionar kroner.

Annonse

• Naturforvaltningen skal være kunnskapsbasert. Den skal bygge på vitenskap og forskning. Så hvorfor setter vi ulv foran fjellrein, spør vår kommentator Hans Bårdsgård.

Neste artikkel

KrF avslutter navnekrig – sier ja til Vestland fylke