Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DNA-prøver viser 37 flere jerver i Norge

Det er blitt flere jerver i Norge enn i fjor fordelt på 50 kull, noe som også er over bestandsmålet. De fleste holder til i Nordland, Troms og Finnmark. Bestanden holder seg stabilt i Norge, men har sunket kraftig i Sverge.

Bildet av jerven er tatt ved Snaasa i Nord-Trøndelag. Foto: Lars Gangås / Statens Naturoppsyn

– Til sammen ble det analysert prøver av 1418 antatte jerveekskrementer og hår, samlet inn i Norge under innsamlingsperioden fra 1. januar til 1. juni. 1040 prøver var av god nok kvalitet til å gi en DNA-profil, mens 378 prøver ikke fungerte. De fungerende prøvene viste seg å stamme fra 306 forskjellige individer, sier Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata.

Det er 37 flere individer enn de 269 som ble påvist i fjor.

– Stabil

Prøveinnsamlingen og analysene gjør det mulig for Rovdata å følge individer på avstand over tid og studere bevegelser, leveområder, populasjonsdynamikk og vandringer.

– Antall identifiserte individer er omtrent på samme nivå som i 2013 og 2014, da vi også fikk en fungerende DNA-profil fra drøyt 1000 prøver. At vi ved samme prøvevolum identifiserer omtrent samme antall jerver antyder at jervebestanden har holdt seg relativt stabil de siste årene, sier Flagstad.

Færre i Sverige

I tillegg til DNA-overvåkingen, telles det også antall hi, der tisper med sine kull registreres. I vår landet Statens Naturoppsyn på 50, som er 11 høyere enn bestandsmålet på 39. Men Miljødirektoratet gjennomførte et hiuttak på 7 ungekull, slik at tallet skal ligge på 43.

I 2015 ble det registrert 65 kull. 17 av dem ble tatt ut av forvaltningen gjennom ekstraordinære uttak.

I Skandinavia viser bestandsanslag fra ynglehiregistreringene at bestanden er betydelig redusert de siste årene; fra ca. 1150 individer i 2012 til om lag 850 individer i 2016. Det er stort sett Sverige som står for det meste av reduksjonen - bestanden i Norge holder seg stabilt rundt 350 jerver.

De fleste i Nord

Annonse

Drøyt halvparten av individene ble i år DNA-registrert i våre tre nordligste fylker, og aller flest i rovviltregion 8, som består av Troms og Finnmark. Der ble det påvist 89 ulike individer. I rovviltregion 7 Nordland ble det påvist 77 individer, mens det i region 6, som består av Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal, ble registrert 66 ulike individer.

I region 5 Hedmark og region 3 Oppland ble det påvist henholdsvis 46 og 21 jerver, mens det totalt ble registrert seks jerver i region 1 og 2. De to siste regionene omfatter vestlandsfylkene Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland, samt Agderfylkene, Telemark, Buskerud og Vestfold.

Tallene er mer eller mindre uendret fra i fjor for regionene 1, 2, 3 og 8, mens det er flere jerver i år i region 5, 6 og 7 sammenlignet med fjoråret. For region 5 og 6 var volumet av fungerende prøver betydelig høyere i år enn i fjor, noe som øker sjansen for å påvise en større andel av den stående bestanden.

Færre skader

Antall skader gjort av jerv toppet seg for to år siden, med 585 påviste skader, ifølge Miljødirektoratet. I fjor ble det påvist 423 jerveskader og i år 329 skader. Statistikken viser at mer enn åtte av ti skader forårsaket av jerv blir påvist fra 1. august og ut året, og nesten halvparten skjer etter 1. september.

For landet som helhet er det så langt en ytterligere nedgang i tap av sau forårsaket av jerv.

– Nedgangen i skader fra jerv, tyder på at vi på et overordnet nivå har satt inn ressursene i riktige områder, sa direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet for en måned siden.

Neste artikkel

Staten vant ulverettsaken