Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

De fleste felte ulvene er svenske

De fleste ulvene som felles i Norge, kommer fra Sverige, viser tall fra Rovdata.

Denne hannulven, felt i Ringsaker i januar, er et av unntakene - nemlig en helnorsk ulv på lista over ulvene som har dødd de siste årene. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

– Det er et klart hovedmønster at ulver som registreres døde av ulike årsaker i Norge har vandret ut fra føderevir i Sverige eller revir på grensen mellom Norge og Sverige, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdat, i en sak på Rovdatas nettsider.

Rovdata har gjort DNA-analyser siden juli 2015, og de analysene viser at 15 av 18 døde ulver utenfor sonen enten var født i helsvenske revir (11 stykker) eller grenserevir (4 stykker). En av de døde ulvene var også en finsrussisk immigrant. To av de 18 er fra helnorske revirer - en av dem hannulven som ble skutt på Ringsaker i januar. Den representerer et unntak, som hadde vandra vestover i stedet for innover mot Sverige.

Når det gjelder ulv felt innenfor ulvesonen, er det også flest grenseulver eller immigrerte ulver - men her er kun fem ulv felt, så utvalget er mindre. Den eneste helnorske ulven på den lista er fra Østmarka-reviret, en er finskrussisk, to er fra grenserevir (Julussa og Halden) mens en er en innvandret svensk ulv (fra Rackstad).

Samtidig vandrer også de norske ulvene til Sverige.

– Bildet dette danner samsvarer godt med et påvist mønster fra forskning om at unge skandinaviske ulver på vandring fra fødereviret har en tendens til å gå inn mot sentrum av bestanden. Det vil si at mange ulver født i Sverige vandrer vestover til grenseområdene og Norge, mens ulver født i Norge oftest utvandrer østover mot Sverige, forklarer Petter Wabakken, prosjektleder ved Høgskolen i Innlandet, til Rovdata.

Annonse

Videre sier Wabakken at det ikke er uvanlig at ulver varierer mellom helnorsk status og grensestatus.

– Data fra radiomerkede ulver viser at Slettås i vinter igjen er et grenserevir, etter at ulvene, som i vintersesongene 2013/14 og 2014/15, nå også har vært på svensk side av riksgrensa lengst nord i Värmlands län, sier han.

På Rovdatas nettsider finnes det en oversikt over alle de registrert døde ulvene - med dødsårsak, føderevir og fellingssted, blant annet.

Neste artikkel

Rovdata har dokumentert seks ulveynglinger hittil i år