Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vegrer Sp seg mot klimapolitikk?

Klima: På en undersøkelse fra Framtiden i våre hender gjør fem partier det bedre enn Sp og partiets leder Trygve Slagsvold Vedum . Foto: Mariann Tvete

I Nationen 1. september svarer Senterpartiets Marit Arnstadvåre spørsmål til Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Vårt klare inntrykk er at klima ikke har fremstått som en høyt prioritert sak for Senterpartiet i denne valgkampen. Det til tross for det enorme alvoret som hefter ved oppvarmingen av verden – og ikke minst hvor kort tid alle land nå har på drastisk å redusere utslipp av drivhusgasser.

Houston opplevde nettopp en katastrofeflom som har tatt menneskeliv og ført til materielle skader for rundt hundre milliarder dollar. De menneskelige kostnadene forårsaket av ekstremværet i Sørøst-Asia er enda større. Her i Norge er bøndene på Vestlandet rammet av voldsomme nedbørsmengder. I august rapporterte NRK om ødelagte avlinger, og om melkekyr som nesten ikke har gått ute i sommer. En ting er sikkert: med global oppvarming blir dette normalen, heller enn unntaket.

• Les også: Tidligere landbruksminister: – Klimakrisen kan løses på fem år

Framtiden i våre hender har sammen med Zero utfordret toppkandidatene til stortingsvalget på ti krav vi mener må på plass i neste stortingsperiode for å gjøre Norge 100 prosent fornybart innen 2040: «Hvor fornybar er din stortingskandidat?» og etterlyser svar fra Vedum på disse.

Arnstad mener at svarene finnes i Sps program. Ja da, i likhet med partier flest har Sp gode klimamål og -formuleringer i programmet. Men programmet svarer ikke klart på våre spørsmål. Målet med vår utfordring er å tydeliggjøre og konkretisere stortingskandidatenes klimapolitikk for velgerne. For det trengs. I en fersk Respons Analyse-undersøkelse sa fire av ti velgere seg enige i at det er vanskelig å forstå hva partiene vil gjøre for å kutte klimagassutslipp. Kun ni prosent var uenige i påstanden.

Arnstads svar viser en sterk tro på at teknologi og marked vil løse klimautfordringer. Transportsektoren står for 31 prosent av norske klimagassutslipp, men til tross for at nullutslippsteknologi nå finnes, vil ikke Arnstad sette en tidsfrist for når fossile personbiler ikke lenger kan selges i Norge. Ei heller vil hun være med på at alle oljefondets investeringer, innen 2025, skal være i selskaper med betydelig overvekt av fornybar energi.

Annonse

• Les også: Klimautslippene fra landbruket øker

I en fersk Norstat-undersøkelse for NRK svarer 69 prosent av velgerne at «de er helt eller delvis enig i at politikerne ikke tør innføre nødvendige, men upopulære, klimatiltak, fordi de er redd for å miste velgere». Vi er redd Arnstad og andre ledende Sp-politikere hører til disse.

Arnstad viser til Sps alternative budsjett, der det skal ligge en meget høy prioritering av klima. Vi viser til Cicero (Senter for klimaforskning) som like før jul i fjor vurderte klimaeffekten (utslippskutt) av partienes statsbudsjettforslag. To metoder ble brukt, i begge kom Sp dårligst ut.

Vi utfordret Vedum fordi vi savnet hans svar på våre spørsmål. At svaret hans er uteblitt, bidrar til at hele fem partier gjør det bedre enn Sp i vår spørreundersøkelse. Bare Arbeiderpartiet, Høyre (der ingen har svart) og Frp (der to av nitten kandidater har svart) gjør det dårligere.

Arnstad avslutter med å spørre om vi er tilhenger av avansert biodrivstoff. Ja, det er vi.

Neste artikkel

KrF avslutter navnekrig – sier ja til Vestland fylke