Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skaper arbeidsplasser i distriktene

Vindmølleparken på Smøla.

Vi i Norwea har med interesse fulgt debatten om vindkraft i denne avis de siste dagene. Vi har visstnok «nok» fornybar energi her i landet. Mon det.

Selv har jeg akkurat vært to dager i Egersund. Her bygges det for tiden 300 MW med vindkraft. Dette blir mange årsverk i en region som har fått føle en lavere oljepris på kroppen. Disse anleggene produserer – sammen med andre norske vindkraftverk – den billigste nye fornybar energi i hele Europa: Norsk vindkraft er i dag den billigste formen for all ny kraftproduksjon!

På Karmøy bygger Norsk Hydro det som blir verdens mest effektive aluminiumsverk: Anlegget skal kjøpe fornybar energi fra vindkraftanleggene på Fosen. På den måten foredler vi Europas beste vindressurser gjennom vår kraftkrevende industri. Dette gir enda flere lønnsomme arbeidsplasser. Vi blir ikke overrasket om flere følger i Hydros fotspor, og ingenting ville gledet oss mer!

Annonse

Å ta våre naturressurser i bruk er det Norge er bygget på, til glede for folk i hele landet. I Adressa 9. mai kunne vi lese at Åfjord kommune, selve episenteret for vindkraftutbyggingen på Fosen, opplever jevn tilflytning til kommunen i takt med at en stor mengde arbeidsplasser oppstår rundt vindkraftutbyggingen. Vi i Norwea gleder oss på vegne av hele Fosen!

Verden står foran en enorm omstilling til lavutslippssamfunnet. I Norge er vi perfekt posisjonert til å utnytte de mulighetene dette gir. Vi kan videreutvikle vår fantastiske vannkraft, og vi kan bygge ut Europas billigste fornybarproduksjon: Norsk vindkraft. Sammen skaper vår rene fornybarproduksjon store muligheter for å bygge ut vår kraftkrevende industri, til glede for norske arbeidstakere, og til det beste for klodens klima.

Neste artikkel

Nationen og vinden